Eduskunnassa on kuluneella viikolla käsitelty vuoden 2022 valtion talousarvioesitystä. Perussuomalaisten ilmajokelainen kansanedustaja Juha Mäenpää otti puheissaan kantaa puolustusministeriön hallinnonalaa koskevaan rahoitukseen.

– Suomessa puolustuskyvyn ylläpidosta vallitsee eduskuntapuolueiden välillä onneksi suhteellisen laaja yksimielisyys. Esimerkkinä tästä toimivat Puolustusvoimien onnistunut F-35-hävittäjävalinta ja yksimielisyys valtioneuvoston puolustusselonteon mietinnössä. Isänmaan turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia, sanoi kansanedustaja Juha Mäenpää.

Mäenpää iloitsi hyvin sujuneesta yhteistyöstä yli puoluerajojen. Kansanedustaja halusi erityisesti kiittää puolustusministeriä ja -valiokuntaa Kauhavan lentokentän huomioimisesta kuluneena vuonna, sillä lentokentällä pystytään tämän ansiosta järjestämään parin viikon mittainen ilmaharjoitus. Hän löysi kuitenkin myös asioita, joita voitaisiin parantaa.

Varusmiesten ostovoiman lisääminen ja osaava reservi

– Kuten kaikki tiedämme, maamme puolustus nojaa asevelvollisuusjärjestelmään. Jo sotilaallisen maapuolustuksen näkökulmasta hyvinvoivat varusmiehet ovat kullan arvoisia. Valitettavasti tätä tavoitetta haittaa muun muassa varusmiesten saaman päivärahan jälkeenjäänyt taso. Perussuomalainen näkemys onkin, että päivärahaa tulisi hieman kasvattaa. Sotilas on munkkinsa ansainnut, totesi Mäenpää.

Palveluksessa olevien lisäksi huolta aiheutti kertausharjoitusten määrän laskeminen edellisinä vuosina.

– Varusmiehet siirtyvät palveluksensa jälkeen reserviin. Suomen puolustuksen selkäranka onkin osaava reservi. Valitettavasti osaamisen kannalta tärkeiden kertausharjoitusten määrä on tippunut 2000-luvun alun 30 000–35 000 sotilaasta vain noin 18 000 sotilaaseen vuodessa. Perussuomalaiset vaatii tässäkin asiassa ryhtiliikettä ja kertausharjoitusten määrän nostamista 25 000 reserviläiseen vuodessa.

STEA-avustukset kohtuulliselle tasolle

Lopuksi Mäenpää nosti keskusteluun rauhanturvaajien ja kriisinhallintaveteraanien vertaistukitoiminnan rahoituksen eli niin sanotut STEA-avustukset.

– Nykyhallituksen aikana STEA-avustusta pienennettiin. Se laski noin 183 000 eurosta 65 000 euroon, ja sitä on tänä vuonna paikattu puolustusvoimien määrärahoilla. Tämä on mielestäni aika loukkaavaa, että näin tärkeä toiminta on jäänyt vaille STEA-rahoitusta. Toivonkin, että puolustusministerikin pyrkii vaikuttamaan siihen, että korvaussumma saataisiin kohtuulliselle tasolle, Mäenpää esitti.

Suomen Uutiset