Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso on tehnyt kirjallisen kysymyksen varusmiesten päivärahan tasosta ja sen korottamistarpeesta.

– Varusmiesten ja -naisten päivärahat ovat jääneet jälkeen hintojen kehityksestä. Päivärahoja on korotettu yli vuosi sitten noin prosentin verran. Se on vain pieni osa toteutuneesta kuluttajahintojen noususta, ja kehityksen seurauksena päivärahan reaalinen ostovoima on jatkuvasti pienentynyt, Kaisa Juuso sanoo.

Nykyinen tuki ei riitä alkuunkaan

Päivärahoja on korotettu 1.1.2021 lähtien puolustusministerin päätöksellä. Päiväraha vaihtelee palvelusajan mukaan. Indeksikorotuksen jälkeen päiväraha on 5,20 euroa, 165 päivää ylittävältä ajalta 8,70 euroa sekä 255 päivää ylittävältä ajalta 12,10 euroa.

– Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosinousu joulukuussa oli 3,5 prosenttia. Perheetön varusmies ei ole oikeutettu päivärahojen lisäksi muihin tukiin, eikä nykyinen tuki riitä alkuunkaan kattamaan normaaleja kuluja, kuten esimerkiksi puhelinkuluja, ruokailua loma-aikoina, hygieniatuotteita, vakuutusmaksuja, polttoainekustannuksia ja niin edelleen, korostaa Juuso.

Puolustusministeri myönteinen

Juuson kirjalliseen kysymykseen vastannut puolustusministeri Antti Kaikkonen kokee kysymyksen päivärahojen korottamistarpeesta erittäin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Ministerin mukaan puolustusselonteossa ja parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean mietinnössä on asetettu tehtäviä asevelvollisten taloudellisten etuuksien selvittämiseksi ja kehittämiseksi.

– Vastauksessaan ministeri lupailee varushenkilöiden ja reserviläisten kertausharjoitusten päivärahojen nousua ensi vuoden alusta lähtien. Mielestäni tässä ei riitä pieni nostaminen, vaan kyllä päivärahoja täytyy nostaa tuntuvasti. Varuspalvelu ei saa johtaa nuorten taloudelliseen ahdinkoon, Juuso vaatii.

Suomen Uutiset