Varusmiehet ovat koronapandemian vuoksi saamassa väliaikaisen oikeuden äänestää varuskunnissa kuntavaaleissa 2021. Eduskunta keskusteli hallituksen esityksestä tiistaisessa täysistunnossa. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula vaati puheenvuorossaan, että käytännöstä tehdään pysyvä, jotta parannettaisiin varusmiesten mahdollisuutta käyttää äänestysoikeutta.

– Nuorten äänestysaktiivisuudesta ollaan jatkuvasti huolissaan. Varusmiespalvelus suoritetaan usein nuoren saavuttaessa täysi-ikäisyyden, ja palveluksen aikana toimitettavat vaalit ovat usein ensimmäiset, joissa nuori pääsee äänestämään, kansanedustaja Jenna Simula totesi puheenvuorossaan.

Muutos voisi parantaa äänestysaktiivisuutta

Simula nosti esille muun muassa Varusmiesliiton, joka on pitkäjänteisesti ajanut varusmiesten äänestysmahdollisuuksien helpottamista. Muutoksella voisi olla vaikutuksia myös yleiseen äänestysaktiivisuuteen.

– Varusmiesikäisten miesten äänestysaktiivisuus on huomattavasti yleistä äänestysaktiivisuutta matalampaa, samoin verrattuna samanikäisten naisten äänestysaktiivisuuteen. Erityisiä ongelmia aiheuttaa se, jos varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Lyhyitä iltavapaita ei myöskään helposti tuhlata äänestysoikeuden käyttämiseen, Simula summasi.

Kannatusta yli puoluerajojen

Lähetekeskustelun perusteella hallituksen esitys sai kannatusta yli hallitus-oppositiorajojen.

– Äänestäminen ja äänioikeuden käyttämisen mahdollistaminen on demokratian kulmakivi. Erityisesti ensimmäinen äänestyskokemus jää mieleen, ja sen tulisi sujua mutkattomasti. Kuntavaaleista saadun kokemuksen perusteella tulisi ryhtyä valmistelemaan pysyvää lakimuutosta, jotta varuskunnissa voitaisiin järjestää äänestysmahdollisuus myös muissa vaaleissa, Simula ehdotti puheenvuoronsa lopuksi.

Suomen Uutiset