Perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen merillä olevien merimiesten äänioikeuden toteutumisesta vaaleissa.

– Suomalaisten äänioikeutettujen merimiesten ollessa merellä ennakkoäänestyksen aikaan ja varsinaisena vaalipäivänä on kuntavaaleissa äänestäminen monesti vaikeaa ja käytännössä mahdotonta. Vaikka vaalimateriaali olisikin saatu toimitettua laivoihin, ei mikään takaa, että äänet voidaan toimittaa aikataulun mukaisesti vaalivirkailijoille satamaan, Huru sanoo.

Sähköistä äänestystä merimiehille syytä harkita

Aikataulujen epävarmuuden ja merimiesten työn luonteen vuoksi olisikin hyvä pohtia, voisiko esimerkiksi sähköinen äänestäminen tulla kyseeseen merellä olevien äänestyskelpoisten kansalaisten kohdalla.

– Eräs laiva oli merellä koko ennakkoäänestyksen ajan, ja vaikka äänestysmateriaali oli laivassa, ei sitä aikataulujen puitteissa voitu palauttaa ajoissa ja äänestäminen ei onnistunut, Huru kertoo.

Valtion taattava äänioikeus myös merimiehille

– Tuo samainen laiva on merillä myös varsinaisen vaalipäivän aikaan, eikä äänestäminen vaalipaikalla tietenkään onnistu. Vaalien aikataulut eivät liikuta laivojen aikatauluja, mutta kyllä merimiesten äänioikeus on kyettävä valtion taholta takaamaan, Huru jatkaa.

Huru kysyykin hallitukselta, miten se varmistaa sen, että riippumatta laivojen sijainnista niissä työskentelevien suomalaisten merimiesten oikeus äänestämiseen toteutuu silloinkin, kun ennakkoäänestyksen ja äänestyspäivän aikana laiva on merillä eikä aikataulujen takia päästä toimittamaan annettuja ääniä ajoissa vaaliviranomaisille.

Suomen Uutiset