Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne suomi kuntavaalien siirron taustoja eilen lakiesityksen ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä. Ranne pitää kuntavaalien siirtoa erikoisimpana kärrynpyöränä Suomen parlamentaarisessa historiassa ja oikeusministeri Henrikssonin massiivisena epäonnistumisena.


– Vuonna 2014 Liberiassa ja vuonna 2018 Kongossa riehui ebolaepidemia. Näissä Afrikan maissa kyettiin silti järjestämään turvalliset vaalit, sanoo Lulu Ranne.

Ranne siteeraa Liberiaa vaalien järjestämisessä avustanutta Vaalijärjestelmien kansainvälistä säätiötä (IFES eli International Foundation for Electoral Systems), joka kirjoittaa vaalien järjestämisen tärkeydestä koronapandemiankin oloissa:

– Ensinnäkin vaalit ovat mahdollisia vaarallisissa kansanterveydellisissä olosuhteissa, jos vaalivirkailijat tekevät yhteistyötä terveys-, turvallisuus- ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa. Toiseksi, vaalit ovat välttämättömiä demokraattisten oikeuksien suojelemiseksi ajankohtana, jolloin merkittävä valtion valta keskittyy toimeenpanovallalle tehokkaiden hätätoimenpiteiden avulla. Ja lopuksi, vaalit on säilytettävä kriisitilanteissa, koska ne tukevat kansalaisten luottamusta kansallisiin instituutioihin ja pitävät virkamiehiä vastuullisina.

Äänestäminen monessa maassa hengenvaarallista

Ranne lisää, että maailmassa on koko ajan demokratiavajeesta kärsiviä maita, joissa äänioikeuden käyttäminen vaatii kirjaimellisesti todelliseen fyysiseen hengenvaaraan asettumista. Suomi on etunenässä vaatimassa vaalien järjestämistä tällaisissa maissa.

– Ja täällä kotimaassa itkemme huolta äänestysaktiivisuudesta!

Ranne toteaa hallituksen esityksessä väitettävän, etteivät tartuntatautilain 63 § perusteella kotieristykseen määrätyt henkilöt voisi lainkaan äänestää. Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän erityistä huomiota.

– Kuitenkin hallituksen aiemmassa esityksessä 245/2020 tartuntatautilain muuttamisesta todetaan, että eristämisen aikanakin on huolehdittava esimerkiksi kuntoutuksen ja henkilökohtaisen avun palvelujen jatkumisesta. Kirsikkana kakussa THL:n omissa ohjeissa todetaan, että kotiin eristetty voi ulkoiluttaa koiraansa, kunhan säilyttää kahden metrin turvavälin muihin ihmisiin!

– Jos eristettyä voidaan kuntouttaa ja avustaa, ja hän voi ulkoiluttaa koiraansa, myös hänen äänestämisensä voidaan järjestää. Vastuullisten virkamiehien päättäjille antamien tietojen tulisi olla totta, Ranne puuskahtaa.

Tietoa ja työkaluja vaalien järjestämiseen olisi ollut

Ranteen mukaan oikeusministeriö on tiennyt lähes vuoden ajan, että kuntavaalien hetkellä pandemiatilanne voi olla tukala. Tiedossa on myös ollut, että tilanne voi pahentua nopeasti missä tahansa vaaliprosessin vaiheessa.

– Maailmalla on ollut tarjolla runsaasti käytännön tietoa, millaisilla järjestelmillä ja järjestelyillä vaalit voidaan viedä läpi vaikeimmissakin kansanterveysympäristöissä, myös tilanteen ollessa niin sanotusti päällä.

– Oikeusministeriö ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson antoivat ymmärtää 5.3.2021 saakka, että vaalit kyetään järjestämään turvallisesti ja ajallaan, Ranne jatkaa.

– Se ei ihan pitänyt paikkaansa, sillä pian takki kääntyi. Ehdokaslistat jätettiin voimassa olevan lain mukaan 9.3., ja hallituksen esitys vaalien siirrosta annettiin eduskunnalle 11.3. Vaalien pitämiseen ei oltukaan valmistauduttu velvollisuuksien mukaisesti.

Oikeusministerin massiivinen epäonnistuminen

Ranteen mukaan oikeusministeriö asetti eduskunnan tapahtuneen tosiasian eteen ohjeistamalla kunnat rikkomaan lakia. Se ohjeisti kuntia toimimaan uuden lain mukaisesti, vaikka vanha vaalilaki oli vielä voimassa. Ministeriö toimi näin ennen kuin hallituksen esitystä uudeksi laiksi oli edes käsitelty eduskunnassa. Listat olisi pitänyt vahvistaa voimassa olevan lain mukaan 18.3., mutta ministeriön mielestä näin ei tarvinnut tehdä.

– Tämä on ennenkuulumatonta!

– Kyse on nyt siitä, miksi ja miten vaalit joudutaan siirtämään. Pahinta on, että näkyvissä ei ole mitään, mikä parantaisi kykyämme järjestää vaalit vaikeissa oloissa, Ranne suree.

– Kuntavaalien siirto se on erikoisin kärrynpyörä Suomen parlamentaarisessa historiassa ja edustaa oikeusministeri Henrikssonin massiivista epäonnistumista.

Ranne päättää toteamalla, ettei virus oikeusministerin erolla katoa, mutta Suomen poliittisen vastuun kantamisen kulttuuri voisi sillä parantua.

Suomen Uutiset