Eduskunta keskusteli tiistaina kuntavaalien siirrosta ja perustuslakivaliokunnan mietinnöstä asiaan liittyen. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula löysi hallituksen esityksestä myös huolestuttavia epäkohtia liittyen vaalirahoitukseen.

Perustuslakivaliokunta huomautti valtioneuvostoa muun muassa vaalien siirron myöhäisestä ajankohdasta ja kuntien epäselvästä ohjeistuksesta. Hallitus ei ole tehnyt esitystä vaalirahoituslain muuttamiseksi, eikä asiaa myöskään sivuttu perustuslakivaliokunnan mietinnössä.

– Jos ehdokas on saanut keräyksellään merkittävää vaalirahoitusta jo lokakuussa, tuleeko se ilmoittaa vai ei? Miten käy vaalirahoituslaissa tarkoitetun avoimuuden, jos lokakuun 18. päivän ja joulukuun 13. päivän välissä saatuja lahjoituksia ei tarvitse julkaista, ja tuleeko tuolla välillä vaalirahan vastaanottajista rikollisia? perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula ihmetteli täysistunnossa.

Onko asia mietitty loppuun asti?

Rahankeräyslain mukaan vaalikeräys saadaan järjestää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää alkavan ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen päättyvän vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Simula totesi, että lokakuun ja joulukuun välillä vaalirahoitusta keränneet ovat toimineet senhetkisen tiedon ja lain mukaan, mistä ei tietenkään pitäisi tulla minkäänlaisia sanktioita.

Simula peräänkuulutti puheenvuorossaan vaalirahoituslain keskeisimpien arvojen perään ja pohti, onko asia mietitty ministeriön suunnalta loppuun asti.

– Erityisesti vaalirahoituksen avoimuuteen liittyvät seikat kiinnostavat toivottavasti myös hallitusta, Simula kiteytti.

Suomen Uutiset