Perussuomalaiset esittävät oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (rkp.) epäluottamuslausetta. Hän on johtanut kansalaisia harhaan ja ohjeistanut kuntia rikkomaan lakia.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteavat kannanotossaan:

“Perustuslakivaliokunta jätti 19.3. mietinnön hallituksen esityksestä kuntavaalien siirtämiseksi. Mietintö puoltaa esitystä ja on yksimielinen.

Perustuslakivaliokunta valvoo hallituksen esitysten lainmukaisuutta etenkin perustuslain näkökulmasta. Valiokunta pyrkii pysyttelemään politiikan yläpuolella ja tekemään yksimielisiä päätöksiä. Perussuomalaiset pitää tärkeänä, että mietintö ottaa kriittisen kannan mm. tapaan, jolla kuntavaalit siirrettiin viime hetkellä. Mietintö toteaa, että tilanne aiheuttaa epäselvyyttä ehdokasasettelussa ja ehdokkaiden asemassa, ja painottaa, että hallitus ei voi asettaa eduskuntaa tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Kuntavaalien järjestäminen 18.4. on käynyt tosiasiallisesti mahdottomaksi, koska oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä järjestelyihin, joilla vaalit voitaisiin järjestää epidemian oloissa turvallisesti. Lisäksi voimassa olevan lain mukaisesti 9.3. jätettyjä ehdokaslistoja on jätetty lainvastaisesti vahvistamatta kunnissa, jotka ovat oikeusministeriön ohjeistamana jääneet odottamaan lain muutosta.

Koska vaaleja ei voida järjestää, perussuomalaiset ei pidä tarkoituksenmukaisena niiden siirtämisen periaatteellista vastustamista. Sen sijaan esitämme täysistunnossa ehdokasasettelun jatkamisen rajaamista niihin henkilöihin, jotka tulevat vaalikelpoiseksi (eli täyttävät 18 vuotta) vanhan ja uuden listojenjättämispäivän välillä. Muilta osin ehdokasasettelun pidentäminen kahdella kuukaudella ei ole perusteltua ja luo epäilyn, että vaalien siirrolla ehdokashankinnassaan epäonnistuneet puolueet haluavat parantaa asemiaan vaaleissa.

Toteamme myös, että oikeusministeriö ja ministeri Henriksson ovat johtaneet puolueita ja kansalaisia harhaan vakuuttamalla viime hetkille asti, että vaalit voidaan järjestää ja järjestetään ajallaan epidemiatilanteesta riippumatta; ohjeistaneet kuntien vaalilautakuntia rikkomaan voimassa olevaa lakia ja jättämään ehdokaslistat vahvistamatta; laiminlyöneet velvollisuutensa ryhtyä toimiin vaalien järjestämiseksi ajallaan ja terveysturvallisesti. Tästä syystä esitämme epäluottamuslausetta ministeri Henrikssonille.”

SUOMEN UUTISET