Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen ihmettelee oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin leväperäistä suhtautumista jättämiinsä kirjallisiin kysymyksiin kuntavaalien terveysturvallisuudesta ja kotiäänestyksen järjestämisestä. Miksi oikeusministeri jätti kotiäänestyksen ongelmat mainitsematta vastauksessaan, jos asia kerran jo oli hänen tiedossaan?

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastasi kansanedustaja Jukka Mäkysen kirjalliseen kysymykseen kuntavaalien terveysturvallisuudesta 12.2.2021 seuraavasti:

– Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet yhdessä vaalien terveysturvallista järjestämistä. Kunnille lähetetään helmikuussa yksityiskohtaiset ohjeet tarvittavista erityisjärjestelyistä, kun vaalit toimitetaan koronatilanteessa. Terveysturvallista äänestämistä käsitellään myös kuntien vaaliviranomaisille järjestettävässä vaalikoulutuksessa.

– Yllä mainitut ohjeet sisältävät myös neuvontaa siitä, miten ja milloin äänestyspaikan tiloja puhdistetaan. Äänestyspaikan tiloja ei suljeta kesken vaalipäivän. Demokratian toteutuminen on tärkeää myös epidemiatilanteessa. Uskon, että kunnat selviytyvät oikeusministeriön tuella kuntavaalien järjestämisestä poikkeuksellinen tilanne huomioon ottaen hyvin.

Kuntavaalit siirtyivät yllättäen

Suomen kansa ja eduskunta olivat vielä maaliskuun 2021 ensimmäisellä viikolla siinä käsityksessä, että kuntavaalit järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaan 18.4.2021.

Oikeusministeri Henriksson vastasi 11.3.2021 eduskunnan kyselytunnilla kansanedustaja Päivi Räsäsen kysymykseen kuntavaalien siirrosta, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut helmikuun 2021 alussa tiedon oikeusministerille siitä, että THL ei tuolloin nähnyt minkäänlaisia mahdollisuuksia hoitaa eristyksissä olevien mahdollisuutta kotiäänestykseen.

Oikeusministerin kyselytunnin vastauksen johdosta edustaja Mäkynen jätti oikeusministerin vastattavaksi 16.3.2021 uuden kirjallisen kysymyksen oikeusministerin yhteydenpidosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Ei vastannut kysymykseen

Mäkynen kysyi oikeusministeriltä, mikä oli se päivämäärä, jolloin oikeusministeri Henriksson sai tiedon THL:ltä siitä, että eristyksessä olevien kotiäänestyksen järjestämiseen ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia.

Oikeusministeri vastasi tähän uuteen kirjalliseen kysymykseen 6.4.2021 seuraavasti:

– Tilanne eristykseen määrättyjen äänestämisen osalta on vahvistettu 10.2. oikeusministeriön ja THL:n antamissa kunnille toimitetuissa ohjeissa, jotka ovat löydettävissä vaalit.fi-sivustolta.

Oikeusministerin 12.2.2021 kirjallisen kysymyksen vastauksessa ei mainittu sanallakaan kotiäänestykseen liittyviä ongelmia. Silti oikeusministeri vakuutti 12.2.2021 kirjallisen kysymyksen vastauksessaan, että ”kunnat selviytyvät oikeusministeriön tuella kuntavaalien järjestämisestä poikkeuksellinen tilanne huomioon ottaen hyvin”.

– Kun kotiäänestyksen ongelmat olivat tiedossa jo 10.2.2021, niin minkä takia Henriksson jätti kertomatta asian kirjallisen kysymyksen vastauksessaan? Mäkynen ihmettelee.

Leväperäistä suhtautumista

Kuten oikeusministerin 6.4.2021 kirjallisen kysymyksen vastauksessa käy ilmi, ministeri Henriksson on ollut tietoinen kotiäänestyksen ongelmista jo 10.2.2021, mutta hän on salannut tiedon eduskunnalta.

Mäkynen myös ihmettelee ministerin leväperäistä suhtautumista kansanedustajan kysymyksiin:

– Vastauksessaan oikeusministeri myös kokonaan sivuutti kysymyksen, jossa vaadittiin mahdollisia kirjallisia todistusaineistoja yhteydenpidosta THL:n ja ministeriön välillä. Kun jopa niinkin korkealla tasolla kuin oikeusministerin pallilla ei tarvitse vastata kysymyksiin, niin olisiko mahdollista, että tällaisella menettelyllä voisi ajatella olevan sen kaltaisia seurauksia, että myös kansalainen voi jatkossa jättää vastaamatta viranomaiskyselyihin, ”kun ei nyt vaan huvita”, Mäkynen pohtii.

Suomen Uutiset