Eduskunnassa käsiteltiin puolustusvaliokunnan mietintöä valtioneuvoston puolustusselontekoon. Perussuomalaisten eteläpohjalainen kansanedustaja Juha Mäenpää muistutti riittävän kotimaisen puolustustarviketuotannon olevan sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamisen välttämätön edellytys ja puolustusviennin turvaamisen erityisen tärkeää.

Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen puolustuskyky vastaa toimintaympäristön vaatimuksiin.

– Haluaisin ensin alkuun puolustusvaliokunnan jäsenenä kiittää valiokunnan muita edustajia hyvästä yhteistyöstä yli puoluerajojen. Isänmaan turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Puolustusvaliokunnan mietintö on yksimielinen. Tämä on erityisen merkittävä ja erityisen huomion ansaitseva asia. Täällä on useita tärkeitä asioita, jotka ovat lähellä sydäntä: kriisinhallintaveteraanien rahoitus ja vientilupien alaiset huolto‑ ja varaosatoimitukset, kertoi kansanedustaja Juha Mäenpää.

Maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ei saa heikentää

Mäenpää iloitsi siitä, että mietintö oli huomioinut EU:n lyijyasetuksen riskit suomalaiselle vapaaehtoiselle maanpuolustukselle:

– Erityisen iloinen olen siitä, että valiokunta viittaa tässä yhteydessä hallituksen vuosikertomuksesta 2019 antamaansa lausuntoon. Siinä tuotiin esille, että mahdollisen EU:n lyijyasetuksen voimaantulo ei saa heikentää reserviläisjärjestöjen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ja harjoitustoimintaa.

Lausunnon kriittinen kirjaus EU:n lyijyasetuksesta on alkujaan Mäenpään esittämä. Hän korosti, että asia on tärkeä myös henkisellä tasolla:

– Edellä mainittu kirjaus on tärkeä, sillä vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomen maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa. Se lujittaa suomalaisten maanpuolustustahtoa ja parantaa viranomaisten ja kansalaisten valmiutta selviytyä eri turvallisuustilanteissa.

Puolustusviennin turvaaminen tärkeää

Mäenpää muistutti, että puolustusvaliokunta pitää riittävää kotimaista puolustustarviketuotantoa ehdottoman välttämättömänä edellytyksenä sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamiselle.

– Pelkästään Puolustusvoimien hankinnoin Suomessa ei voida ylläpitää puolustusteollista osaamista. Tämän vuoksi kotimaisen puolustusvälineteollisuuden tuotteiden vientimahdollisuuksien sekä niihin liittyvien varaosa-, huolto- ja takuusopimusten turvaaminen on tärkeää. Vientilupapolitiikan tuleekin olla johdonmukaista ja luottamusta herättävää.

Mäenpäältä kritiikkiä keskustan kansanedustajien puhetapaan

Mietinnön yksimielisyydestä huolimatta Mäenpää joutui puuttumaan retoriikkaan, jota osa hallituspuolueiden jäsenistä salissa asian esittelyn yhteydessä harjoitti.

– Mielestäni oli hienoa, että tämä oli yksimielinen, mutta tämä yksimielisyys ei täällä salissa mielestäni tänään paistanut, vaan jotkut keskustan edustajat halusivat nostaa omaa profiiliaan ja puoluettaan tämän asian tiimoilta. Täytyy nostaa hattua tuolle ministeri Antti Kaikkoselle (kesk.), sillä hän veti maton heidän jalkojensa alta ja toi esiin, että nämä ovat pitkäaikaisia, monen edellisen hallituksen nostamia hankkeita, mitä te olette nyt toteuttamassa.

Suomen Uutiset