Eduskunnassa käsiteltiin eilen hallituksen vuosikertomusta 2021. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää arvosteli erityisesti hallituksen talouspolitiikkaa ja piti EU:n lyijyasetusta uhkana vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksille.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää aloitti puheenvuoronsa arvostelemalla hallituksen velanottotahtia:

– Lyhyesti voisin sanoa, että tämä hallituksen vuosikertomuksen kolmas osio julkisesta taloudesta kertoo hallituksen velanotosta ja rahankäytöstä, joka on mielestäni holtitonta ja järkyttävää. Otsikot ”Verotus muuttuvassa maailmassa” ja ”Suomi kokoaan suurempi maailmalla” tuovat taas väistämättä mieleeni erään kansalaisen kirjoituksen minulle.

Oma porraspää laitettava kuntoon ensin

Mäenpää luki kansalaiselta saamansa palautteen, joka sopi kansanedustajan mielestä hyvin aihepiirin käsittelyyn:

– ”EU:n myötä touhu on kasvanut liian suureksi. Ihmiset eivät enää saa sitä tunnetta, että kuuluisivat johonkin ryhmään, jonka eteen tehdä töitä ja ahkeroida. Isänmaallisuutta ja kansallisvaltioiden rajaa on hämärretty. Ihmisiä ahdistaa, kun he eivät voi tehdä enää työtä ja kerätä verorahoja isänmaan hyväksi. Sekin vaikuttaisi aika paljon kansalaisten mielialaan, jos valtio laittaisi oman porraspään ensin kuntoon, ennen kuin alkaa vieraisiin pöytiin tarjoilemaan”, kuului Mäenpään saama väkevä kansalaisviesti.

Puolustuspolitiikassa parlamentaarista yhtenäisyyttä

Mäenpää huomautti myös pitävänsä Suomen korkean maanpuolustustahdon suurimpana uhkana tällä hetkellä Euroopan unionin lyijyasetusta. Mäenpää kertoi, että hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 2019 laadittiin asetuksesta hänen aloitteestaan lausuma puolustusvaliokunnassa, jonka jälkeen sama valiokunta on toistanut yhteistä näkökulmaa ja linjausta EU:n lyijyasetuksesta useaan otteeseen esimerkiksi antamalla yksimielisen mietinnön valtioneuvoston puolustusselontekoon.

– Mahdollisen Euroopan unionin lyijyasetuksen voimaantulo ei saa heikentää reserviläisjärjestöjen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ja harjoitustoimintaa, kuuluu puolustusvaliokunnan linjauksen ydinkohta.

Mäenpään mieltä lämmitti erityisesti se, että Euroopan unionin lyijyasetuksen suhteen on oltu yksimielisessä rintamassa:

– Maanpuolustus on meidän kaikkien yhteinen asia. Tuolloin emme edes vielä tienneet, mitä turvallisuuspoliittisia mullistuksia Eurooppaan helmikuu 2022 oli tuomassa. Siksi nämä jo ennen Venäjän suurhyökkäyksen alkua ja Ukrainan sodan laajenemista julkituodut kannanotot ovat erityisen merkittäviä. Olimme jo tuolloin puolustuspolitiikassa yhdessä isänmaan asialla.

Kansallista etua edistettävä myös jatkossa

Tyytyväisyydestään huolimatta Mäenpää vaati Suomelta ja hallitukselta kansallista määrätietoisuutta tulevaisuudessakin:

– Tämä linja antaa selkänojaa myös jatkoa varten. Tiukkana pitää kansainvälisillä kentillä kansallisen edun nimissä tarvittaessa olla, vaikka siellä painetta tulisikin. Linjasta ei saa lipsua. Euroopan unionin kemikaaliviraston esitys lyijyn käytön rajoittamiseksi ampumatarvikkeissa ja kalastuspainoissa pitää ehdottomasti torjua. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat sen. Tämä on niin merkittävä asia, että tulee vaikuttamaan maanpuolustustahtoon, jos tällainen surkea Euroopan unionin päätös tulee tänne meitä kiusaamaan. Tästä pitää teidän hallituspuolueissa ehdottomasti nostaa koko ajan kissa pöydälle.

Suomen Uutiset