Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Jari Koskela on huolissaan nykyhallituksen leväperäisestä talouspolitiikasta, joka on jättämässä seuraavan hallituksen ongelmaksi ennennäkemättömän suuren velkasalkun.

Valtion velka on jo nyt 130 miljardia ja ensi vuoden jälkeen ainakin 144 miljardia. Arvioiden mukaan velkaa olisi vuonna 2026 ainakin 165 miljardia.

– Hallitus ottaa paljon velkaa kehysten ulkopuolelta. Koronan ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten takia tämä on osin perusteltua. Kehysten ulkopuolella oleva velka on kuitenkin velkaa siinä missä muukin velka. Jostain on löydettävä myös aitoja säästöjä. Se, että hallitukset vuodesta 2009 asti ovat tehneet alijäämää, ei ole peruste jatkaa massiivista velanottoa. Taloutta on tasapainotettava, vaati kansanedustaja Jari Koskela.

Säästöjä haitallisista menoista

Koskela esitti talouden tasapainottamisen keinoiksi esimerkiksi kalliin ja tarpeettoman oppivelvollisuusuudistuksen perumista sekä kehitysavun leikkaamista ja uudelleensuuntaamista. Näitä varoja olisi syytä käyttää ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen Suomessa ja humanitääriseen apuun paikan päällä. Kehitysapu Venäjän toimia tukeviin maihin olisi syytä lopettaa välittömästi.

– Julkisen sektorin johtajuuteen ja esimiestaitoihin pitää panostaa. On tutkimuksia, joiden mukaan huonolla johtajuudella menetetään jopa kymmenen prosenttia yhteisöjen liikevaihdosta. Lisäksi OECD:n tutkimuksen mukaan Suomen olisi mahdollista saavuttaa nykyinen julkinen palvelutuotos teoreettisesti jopa 35 prosenttia pienemmällä panostuksella, Koskela sanoi.

Puolustuspanokset tärkeitä

Koskelan mielestä käsittelyssä olevassa esityksessä on kannatettaviakin osia. Perussuomalaiset pitävät aivan oikeana panostettavia miljardeja maanpuolustukseen ja asevoimiin. Turvallisuudesta huolehtiminen on valtion perustehtävä, josta ei pidä enää yhtään tinkiä. Myös TKI-panostukset ovat oikeansuuntaisia. Uusia teknologioita ja innovaatioita kehittämällä Suomi saa lisää vientituotteita myös vihreän siirtymän osalta.

Moraalisesti ainoa oikea vaihtoehto perussuomalaisten mielestä on, että Suomen on heti irrottauduttava venäläisestä tuontienergiasta. Nyt jos koskaan pitää panostaa kotimaisiin ja juuri nyt käytössä oleviin resursseihin. Suomen on turvauduttava niin mittaviin turvealueisiin kuin metsiinsäkin.

– Perussuomalaiset kannattaa toimia, joilla turvataan kotimainen energiaomavaraisuus, mutta on muistettava pitää jalat maassa. Nyt välittömästi olisi esimerkiksi luotava turveyrittäjille sellainen toimintaympäristö, että jo luvitetut turvealueet voitaisiin ottaa käyttöön. Niitä on noin 30 000 hehtaaria.

– Tässä tilanteessa myös ruokaomavaraisuuden merkitys kasvaa. Maatalouden kriisi on ratkaistava, ja pellot täytyy pitää viljeltyinä. Myös turvepellot, jotka tuottivat viime kesänä parhaan sadon, Koskela kertoi.

Hiilineutraalisuustavoite EU:n tasolle

Vihreän siirtymän suhteen Suomi voisi aivan hyvin siirtää hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2050 eli samalle viivalle käytännössä kaikkien muiden EU-maiden kanssa. Suomella ei ole mitään perustetta harjoittaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, varsinkaan kun kansalle tulee siitä kohtuuttoman iso lasku. Perussuomalaiset ovatkin esittäneet helpotuksia liikennepolttoaineiden verotukseen. Dieselajoneuvojen käyttövoimaverolle ei enää ole perusteita.

– Vaikka nyt korostatte ennätyskorkeita työllisyyslukuja, on todellisuus toisenlainen. Tehtyjen työtuntien määrä on laskussa, vaikka työllisten määrä nousee. Tämä ei ole kestävä suunta. Julkinen taloutemme ei tämän hallituksen politiikalla tule tervehtymään. Hallituksen työllisyystoimet, sote-uudistus ja elpymispakettirahoitteiset hankkeet kasvattavat varmasti menoja, sen me tiedämme, mutta on äärimmäisen epävarmaa, saadaanko niiden avulla säästöjä tai kestävää kasvua.

– Mieleeni on jäänyt valtiovarainministerin lausahdus viime vuodelta, että nyt on jo otettu lasten säästöpossutkin käyttöön. Tuo oli tilanne ennen Venäjän sotaa. Nyt tilanne on pahempi. Uskon, että meidän ei täytyisi turvautua lasten säästöpossuihin eikä jättää tuleville sukupolville ja hallituksille näin massiivista velkavuorta, jos vain toteuttaisimme perussuomalaisen vaihtoehdon ja laittaisimme asioita tärkeysjärjestykseen, Koskela vetosi hallitusta muuttamaan suuntaansa.

Suomen Uutiset