Julkisten tukien ja keräysten varassa toimiva Suomen Somalia-verkosto edellyttää palkattomalta järjestöavustajalta muun muassa kielitaitoa, oma-aloitteisuutta sekä valmiutta työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin.

Suomen Somalia-verkosto ry. (somaliverkosto) on 19. tammikuuta julkaissut avointyöpaikka.fi –sivustolla rekrytointi-ilmoituksen, jossa somaliverkosto etsii palvelukseensa työkokeilijaa järjestöavustajaksi viestinnän ja varainhankinnan tehtäviin yhdistyksen toimistolle Helsinkiin.

Somaliverkosto edellyttää järjestöavustajaksi haluavalta useita erilaisia taitoja, muun muassa soveltuvaa koulutusta, sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, oma-aloitteisuutta sekä valmiutta työskennellä iltaisin ja viikonloppuihin.

Tarjolla vaativia työtehtäviä – mutta ei palkkaa

Järjestöavustajan vastuulla on ainakin järjestön blogi, sosiaalisen median ja nettisivujen päivitys ja uutiskirjeen kokoaminen. Muihin työtehtäviin kuuluu esimerkiksi toimiston juoksevia asioita ja järjestön IT-asioiden hoitoa.

Kelpoisuusvaatimuksista ja vaativista tehtävistä huolimatta Somaliverkosto ei tarjoa järjestöavustajalle minkäänlaista rahallista vastiketta.

– Harjoittelusta ei makseta palkkaa, joten valitulla on oltava oppilaitoksen tai muun tahon tuki harjoittelun ajaksi. Otamme mielellämme vastaan hakemuksia myös palkkatukeen oikeutetuilta. Jos olet kiinnostunut työkokeilusta, ole ensin yhteydessä TE-toimistoon. Yliopiston harjoittelutuen (tms.) edellyttämästä työnantajan osuudesta voidaan keskustella tilanteen mukaan, rekrytointi-ilmoituksessa todetaan.

Sai ulkoministeriöltä yli 500 000 euroa

Somaliverkoston työnhakumenettely on surkuhupaisaa siihen nähden, että sen toiminta ylipäätään on enimmäkseen julkisista varoista maksettavien tukien ja keräyksien varassa.

Somaliverkostolle on vieläpä äskettäin myönnetty sosiaali-ja terveysministeriöltä varoja nimenomaan järjestöavustajan palkkaamista varten. Nyt etsittävälle järjestöavustajalle ei vastiketta kuitenkaan ole luvassa – edellyttäen, että kukaan tarttuu näin onnettomaan työtarjoukseen.

Somaliverkoston suurin rahoittaja on Timo Soinin (sin.) johtama ulkoministeriö, joka viime vuonna rahoitti verkoston eri hankkeita yli 500 000 eurolla. Somaliverkostolla on myös rahankeräyslupa, jonka avulla se voi kerätä varoja erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myös jakaa ministeri Pirkko Mattilan (sin.) johdolla somaliverkostolle STEA-avustusta, jonka avustuksen loppusumma tälle vuodelle on 61 666 euroa.

Somaliverkosto kertoo olevansa Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön sitoutumaton suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. Somaliverkosto tekee kehitysyhteistyötä yhdessä jäsenjärjestöjensä ja paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa.

ILKKA JANHUNEN