Suomen somalialaisten liitto on huomattava julkisten avustusten saaja. Suomen Uutiset yritti selvittää, mistä liitto saa varansa ja miten se ne käyttää. Liitto ei halunnut selvittää asiaa tai vastata tiedusteluihin, vaan löi luuria korvaan.

Suomen somalialaisten liitto ry, jäljempänä somaliliitto, on 1990-luvulla perustettu yhdistys, joka toimii Suomessa asuvien somalialaisten kattojärjestönä. Somaliliitto pyrkii eri tavoin esimerkiksi edistämään somalialaisten kansalaistoimintaa, tarjoamaan neuvontapalveluita sekä järjestämään erilaisia tapahtumia.

Somaliliitto on huomattava julkisten avustusten saaja. Suurin tukija on Raha-automaattiyhdistys (RAY), joka luovutti tänä vuonna (2016) liitolle eri kohteisiin avustuksia 250 000 euron edestä.

Somaliliiton ilmoittaman käyttötarkoituksen mukaan rahat kuluvat esimerkiksi jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan ja viestinnän toteuttamiseen sekä somalialaistaustaisen nuorison radikalisoitumisen ehkäisyyn jatkokoulutuksen, työllistymisen ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen kautta.

Osaa pyytää avustuksia

Suurin RAY:n vuosittain somaliliitolle maksama yksilöity erä on jäsenjärjestöpalveluihin osoitettu 110 000 euroa.

Somaliliitto saa siis paljon rahaa ja osaa myös sitä pyytää. Vuodelle 2017 liitto on edellä mainittujen avustusten lisäksi hakenut RAY:ltä varoja kolmeen uuteen kohteeseen, joiden yhteenlaskettu summa olisi jopa 400 000 euroa. Ensi vuodelle avustusta ei kuitenkaan vielä ole myönnetty.

Liitossa kuusi työntekijää

Somaliliiton julkiset tuet ovat vahvassa kasvussa. Vuosina 2010-2014 liitto on vastaanottanut RAY:ltä somalialaisen kansalaistoiminnan vahvistamiseen jopa 400 000 euron edestä avustuksia.

Liiton muihin tukijoihin kuuluu esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus (Taike), joka tuki liittoa tänä vuonna 7 500 eurolla. Myös muut liiton tukijat ovat enimmäkseen julkisyhteisöjä. Aiempina vuosina somaliliittoa ovat avustaneet kymmenillä tuhansilla euroilla esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö ja Helsingin kaupunki.

Somaliliiton nettisivulta selviää, että liiton hallituksessa on seitsemän jäsentä ja tällä hetkellä liitossa toimii eri tehtävissä kuusi työntekijää. Tiedossa ei ole, onko kyse kokoaikaisista vai puolipäiväisistä työsuhteista.

Suomen Uutisten selvityksen perusteella liiton puheenjohtaja Arshe Said ansaitsi vuonna 2015 yhteensä 40 812 euroa.

Eivät vastaa kysymyksiin

Vaikka somaliliiton kassan kautta virtaa huomattavia summia julkisena avustuksena myönnettyä rahaa, liiton toiminnasta on hankalaa saada tarkkaa tietoa. Tätä juttua varten Suomen Uutiset pyrki hankkimaan liiton uusimman tilinpäätöksen suoraan liiton vastuuhenkilöiltä.

Puhelimitse tavoitettu Arshe Said ensin lupasikin lähettää kyseisen asiakirjan, mutta ei kuitenkaan lähettänyt sitä. Suomen Uutisten myöhemmin tiedustellessa asiaa, Said ei enää vastaa puhelimeen ja ilmoittaa tekstiviestillä olevansa työmatkalla. Tilinpäätöstä koskevaan kysymykseen hän ei enää vastaa mitään.

Lyödään luuria korvaan

Somaliliiton nettisivulla on ilmoitettu useita liiton hallituksen sekä työntekijöiden yhteystietoja, mutta kaikkiin heistä on hankalaa saada yhteyttä. Tätä juttua varten Said sekä liiton rahastonhoitaja Mahamed Abdule vastasivat puhelimeen hyvin lyhytsanaisesti. Kumpikaan ei halunnut kommentoida Suomen Uutisten esittämiin kysymyksiin. Kukaan muu liiton yhteyshenkilö ei edes vastannut puhelimeen tai reagoinut mitenkään heille lähetettyihin sähköposteihin.

Abdule kyllä vastaa ensin puhelimeen, mutta ei kuitenkaan sano juuri mitään, kun Suomen Uutiset kysyy tilinpäätöstietoja. Abdule haluaa tietää, mihin tarkoitukseen tilinpäätöstiedot tulevat – ja vastauksen saatuaan hän katkaisee puhelun. Hetken kuluttua hän lähettää tekstiviestin, ilmoittaa olevansa varattu ja pyytää soittamaan uudelleen myöhemmin. Puheluihin hän ei kuitenkaan enää vastaa.

Henkilöstökuluihin lähes puolet vuosituotoista

Suomen Uutiset sai lopulta muuta kautta somaliliiton uusimman eli vuoden 2015 tilinpäätöksen. Asiakirjasta selviää, että erilaisista julkisista varoista kanavoituvat tuet näyttävät olevan somaliliitolle perusedellytys, joita ilman liitto tuskin voisi edes toimia. Vuositasolla yhdistyksen jäsenmaksut olivat ainoastaan 1 390 euroa.

Vuoden 2015 osalta somaliliiton kokonaistuotot olivat 177 708 euroa. Rahasummasta avustuksia on suurin osa, eli 169 111 euroa. Tärkein avustusten maksaja on RAY, joka vuonna 2015 avusti liittoa 140 000 eurolla.

Huomionarvoista on, että tänä vuonna RAY:n maksama osuus on siis kasvanut jo 250 000 euroon.

Vuonna 2015 somaliliitto käytti henkilöstökuluihin 78 381 euroa eli lähes puolet koko vuoden tuotoistaan. Tilinpäätöksen tietojen mukaan vuonna 2015 liitossa työskenteli neljä henkilöä. Toimitilakulujen osuus oli 31 381 euroa ja liitto hankki ulkopuolisia palveluja 23 310 eurolla. Koulutus- ja seminaarikuluihin somaliliitto käytti 26 361 euroa.

RAY:n tarkastuksessa ilmeni epäselvyyksiä

Somaliliitto sai negatiivista julkisuutta vuonna 2012 esitetyssä Ylen MOT-ohjelmassa, jossa käsiteltiin liiton sisäisiä kiistoja sekä mahdollista avustusrahojen väärinkäyttöä vuosina 2010 ja 2011. Liiton RAY-avusteinen toiminta kuitenkin alkoi vasta joulukuussa 2011.

Vuonna 2012 RAY suoritti tarkastuksen somaliliiton toimintaan. Tarkastuksessa selvisi muun muassa, että kirjanpidosta puuttui joitakin luottokorttitositteita, ja joistakin taksimatkakulujen tositteista ei ilmennyt matkan tarkoitus. Myös muutamia luottolaskuja oli maksettu myöhässä, mistä oli seurannut huomautuslaskuja.

Tarkastuksessa ilmeni myös, että somaliliitolla ei tuolloin ollut käytössä talous- ja hallintosääntöä. Tarkastuksen tekijät huomauttivatkin, että talous- ja hallintosääntö tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

Suomessa toimii lähes sata somaliyhdistystä

Somalialaiset ovat muutenkin laajasti mukana järjestötoiminnassa. Ympäri maata toimii lähes sata rekisteröityä somaliyhdistystä. Niistä suurin osa on edelleen aktiivisia, joskin osa on vaihtanut nimeään. Yhdistyksistä monet ovat somaliliiton jäsenjärjestöjä.

Muutkin somalijärjestöt saavat tukea RAY:n varoista. Esimerkiksi Somali Reconstruction And social Development ry on vuosina 2013-2016 saanut RAY:ltä yli 300 000 euroa erilaisiin neuvonta- ja tukipalveluihin.

Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. taas on vuonna 2006 perustettu, laajemminkin monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jolla on tällä hetkellä 21 jäsenyhdistystä. Yhdistys on tänä vuonna saanut RAY:n varoja maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten perustoiminnan tukemiseen yhteensä 104 000€. Yhdistys on hakenut samaa summaa myös ensi vuodelle.

Kuvassa: Puheenjohtaja Arshe Said, Jenni Kalilainen, Marian Ismael, projektikoordinaattori Abdule Mahamed Suomen somalialaisten liiton rasismitutkimuksen infossa Helsingissä perjantaina 27. toukokuuta 2016.

ILKKA JANHUNEN