Tv-persoonat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff hakevat yhdistyksensä Phoenix ry:n nimissä STEA-avustusta, jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu ”turvapaikanhakijoiden työelämäosallisuuden lisääminen osaajaprofiilien kartoituksilla”.

Startup Refugees –hankkeen perustaneiden tv-persoonien Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin nimissä toimiva Phoenix ry hakee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) 180 404 euron avustusta toiminnalleen vuosille 2018-2020.

Sinisten ministeri rahanjakajana

Summa on ilmoitettu käytettäväksi turvapaikanhakijoiden työelämäosallisuuden lisäämiseen tukemalla heidän työllistymisen edellytyksiä ja kouluttautumista yksilöllisillä osaajaprofiilien kartoituksilla, työ- ja koulutusmahdollisuuksia koordinoimalla sekä koulutuksilla, verkostoitumisilla ja vapaaehtoistyöllä (Startup Refugees 2018-2020).

STEA on jo alustavasti hyväksynyt avustushakemuksen, joskin summa on pyöristetty 180 000 euroon. Summa on siten korvamerkitty osaksi STEAn ensi vuoden avustusehdotusta, josta tulee lopullinen sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä.

Käytännössä päätöksen tekee sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin). Avustuksen tavoitealue on sijoitettu maahanmuuttajajärjestöjen työelämäosallisuuden tukemiseen.

Avustusvaroista suurin osa palkkoihin

Rantalan ja Milonoffin tarkoituksena näyttää siten olevan jatkaa Phoenix ry:n kautta Startup Refugees -hanketta. Startup Refugeesin kerrotaan olevan yrityksistä, yhdistyksistä, säätiöistä, oppilaitoksista, julkisen sektorin toimijoista ja yksityishenkilöistä muodostuva verkosto, joka pyrkii eri tavoilla auttamaan Suomessa olevia turvapaikanhakijoita työllistymään tarjoamalla esimerkiksi koulutusta, työpaikkoja ja mahdollisuuksia kokeilla omia yritysideoitaan.

Startup Refugees saa toiminnalleen suuria summia erilaisina avustuksina.

Suomen Uutiset kirjoitti Startup Refugeesista elokuussa. Tällä hetkellä hanketta tukevat ainakin Suomi 100 -hanke 150 000 eurolla sekä yksityinen ME-säätiö, joka tukee 137 842 eurolla. Avustukset on kohdistettu vuodelle 2017.

Kesällä Startup Refugees toimitti Suomi 100 -hankkeelle väliraportin sekä siihen liittyvän kirjanpitoraportin, josta ilmenee, miten avustusvaroja on käytetty. Raporttien tarkastelujaksona oli tuolloin puolivuotisjakso.

Asiakirjoista ilmeni, että toiminnan kuluista suurin osa, yhteensä 122 375 euroa oli käytetty henkilöstökuluihin eli hankkeen työntekijöiden palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin.

Työllistävästä vaikutuksesta ei juuri tietoa

Startup Refugeesin tosiasiallisista tuloksista on hyvin hankalaa saada tietoa. Hankkeen verkkosivulla kyllä kerrotaan runsassanaisesti toiminnan tavoitteista, mutta konkreettisia esimerkkejä ei juuri ole.

Kesällä julkaistusta väliraportista ilmenee, että Startup Refugees on muun muassa jatkanut toimijoiden yhteen kokoamista. Hankkeen aikana kerrotaan olevan pystytty laajasti hyödyntämään Startup Refugeesin alkuvaiheen kokemuksia turvapaikanhakijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden tukemisesta, vastamaan osaamiskartoituksista nousseisiin tarpeisiin ja viemään käytäntöön nopean kotoutumisen sekä osallistavan vastaanottokeskuksen malleja.

Väliraportista ei kuitenkaan ilmene, kuinka moni turvapaikanhakija on suoraan työllistynyt palkkatyöhön Startup Refugees -hankkeen tuella eikä yksilöityjä tietoja ole ilmoitettu myöhemminkään.

Viime vuoden marraskuussa Rantala esitteli Ylen aamu-tv:ssä käsintehtyä design-kaarnavenettä esimerkkinä Startup Refugeesin toiminnasta. Rantalan mukaan kaaranaveneiden myynnistä olisi tarkoitus tulla liiketoimintaa. Toistaiseksi Startup Refugees -hanke on kuitenkin poikinut myyntituottoa vain 1 570 euroa.

Rahankerjuu myötätuulessa

Rantalan ja Milonoffin nimissä toimiva Phoenix ry toimii Startup Refugees -hankkeen taustalla. Yhdistykselle kävi hyvä tuuri viime vuonna, kun se sattui saamaan rahoittajiksi ME-säätiön sekä Suomi 100 -hankkeen, joilta lohkesi yhteensä lähes 290 000 euroa toiminnan kulujen kattamiseen.

Phoenix haki myös viime vuonna STEA-avustusta 156 478 euroa, mutta kyseinen hakemus ei mennyt läpi. Avustus oli tuolloin ilmoitettu käytettäväksi reilun kaupan brändin perustamiseen turvapaikanhakijoiden valmistamille tuotteille ja verkkokaupan rakentamiseen.

Tällä kertaa hanke on myötätuulessa. Ellei sosiaali- ja terveysministeri jostain syystä torju hakemusta, Startup Refugeesin työntekijöiden palkat voidaan maksaa myös ainakin ensi vuonna.

Startup Refugeesin toiminnan jatkuvuus on paljolti julkisten avustusten varassa. Luulisi, että hankkeen verkostossa olevat sadat yhteistyökumppanit lähtisivät mukaan tukemaan toimintaa rahallisesti, mutta toistaiseksi sillä saralla näyttää olleen hiljaista. Tiedossa ei vielä ole, jatkuuko ME-säätiön tuki myös ensi vuoden puolella.

ILKKA JANHUNEN