Monen kansalaisjärjestön toiminta on pitkälti riippuvaista suomalaisten peli-innokkuudesta.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) jakaa vuosittain yli 300 miljoonan euron edestä tukia suomalaiseen yleishyödylliseen järjestötoimintaan. Tuensaajien joukossa on kaikille tuttuja, suuria järjestöjä kuten Suomen Punainen Risti (SPR), mutta myös monia pienempiä tai paikallistason yhdistyksiä, joiden toiminnan rahoitus on pitkälle sidoksissa suomalaisten pelihaluihin.

Huomattavimpiin tuensaajiin kuuluu esimerkiksi Suomen Pakolaisapu ry, joka saa tänä vuonna tukea 1,25 miljoonaa euroa.

RAY on viime vuosina jakanut yhteensä useita miljoonia sellaisille yhdistyksille, jotka keskittyvät osaksi tai kokonaan maahanmuutto- tai monikulttuurisuustoimintaan. Huomattavimpiin tuensaajiin kuuluu esimerkiksi Suomen Pakolaisapu ry, joka saa tänä vuonna tukea 1,25 miljoonaa euroa. Useista miljoonista euroista on kyse, kun huomioidaan yksinomaan Suomen pakolaisapu ry:n aikaisemmilta vuosilta saamat tuet. Pelkästään järjestön kotimaan yksikön toimintaa tuetaan tänä vuonna 295 000 euron edestä.

SPR:lle 3,8 miljoonaa euroa

Helsinkiin rekisteröity monikulttuurisuusyhdistys Familia ry ei liene monelle nimeltä tuttu järjestö. Familia saa kuitenkin sekin vuosittain suuria summia tililleen, vuosien 2011-2015 aikana sille on myönnetty yli 2 miljoonaa euroa. Tänä vuonna Familia ry saa rahaa yhteensä 309 000 euroa, jotka kuluvat valtakunnalliseen vertaistoimintaan kahden kulttuurin perheille, käyttöomaisuushankintoihin ja monikulttuuriseen toiminnan koordinointiin. Tässä yhteydessä voidaan mainita turkulainen Yhdessä-yhdistys, joka puolestaan saa tänä vuonna 121 000 euroa kulttuurien välisen toiminnan kehittämiseen uus- ja kantasuomalaisille Varissuon lähiössä.

Maahanmuutto- ja monikulttuuritoimintaan kanavoituu rahaa myös SPR:n kautta, jolle on tälle vuodelle myönnetty lähes 600 000 euroa tukea rasisminvastaisen kansalaistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä maahanmuuttajatoimintaan. Kaikkiaan SPR:n saamat avustukset ovat tänä vuonna yli 3,8 miljoonaa euroa.

RAY:n hallitus esittää avustuskohteet

RAY on yleishyödyllinen, julkisoikeudellinen järjestö. Sen toiminta perustuu arpajaislakiin ja asetukseen raha-automaattiyhdistyksestä. RAY:n myöntämiä avustuksia säännellään raha-automaattiavustuksista annetulla lailla, jonka muutokset tulivat voimaan viime vuonna.

Uusien säännösten myötä päätökset raha-automaattiavustusten jakamisesta siirtyivät valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vuosittain päättää avustuksien myöntämisestä tammi-helmikuussa.

Avustusten jakoehdotus kuitenkin valmistellaan edelleen RAY:ssä. Ehdotuksen rahojen jakamisesta tekee RAY:n hallitus, joista osa on kansanedustajia ja osa järjestöjen edustajia.

RAY:n organisaatiossa toimii 15 avustusvalmistelijaa, jotka vuosittain ensin käyvät läpi saapuneet hakemukset ja esittelevät ne sitten RAY:n hallitukselle. Avustusvalmistelijat kiinnittävät avustusten myöntämistä harkittaessa huomiota esimerkiksi hakijoiden aikaisempaan toimintaan ja tuloksiin sekä järjestöjen toimittamiin vuosiselvitystietoihin.

Avustuksen saajilta vaaditaan
raportointia tuloksista

RAY:n valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen kertoo, että avustusta hakee vuosittain yli tuhat järjestöä, joista noin 800:lle avustus myönnetään. Jotta RAY:n hallitus puoltaisi hakemusta, on Tervosen mukaan keskeistä yksilöidä hakemuksessa riittävän tarkasti avustuskohteen tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin on mahdollista päästä.

– Tavoitteiden siis tulee olla uskottavia ja realistisia. Yleisin hylkäämissyy hakemuksille on, että rahoituksella edistettävä tavoite on liian yleinen tai epämääräinen. Esimerkiksi jos projektin tavoitteena on yleisesti nuorisotyöttömyyden poistaminen, on se itsessään liian laaja päämäärä. Järjestön siis tulee voida hallita kokonaisuutta, johon se saa avustusta.

Monet järjestöt saavatkin RAY:ltä rahaa useampaan eri kohteeseen.

Monet järjestöt saavatkin RAY:ltä rahaa useampaan eri kohteeseen. RAY:ssä ei lähtökohtaisesti rajoiteta, kuinka moneen eri kohteeseen avustusta voidaan myöntää.

– Toki me arvioimme, kestääkö toimijan hallinto useamman projektin ylläpitämistä samanaikaisesti. Jos kyseessä on pieni järjestö, sillä ei yleensä voi olla menossa samanaikaisesti montaa hanketta.

RAY.n avustustoiminnan tärkeä osa on myös systemaattinen seuranta.

– Järjestöiltä vaaditaan vuosittain raportointia siitä, mitä avustuksilla on saatu aikaan. Tavoitteisiin pääsemisellä on merkitystä myös silloin, kun järjestö hakee uusia avustuksia.

Muhkeat tuet Sexpo-säätiölle

Seksuaalista hyvinvointia ja ihmissuhteita toiminnassaan edistävän Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen esitti lokakuussa blogissaan puheenvuoron, jossa katsoi, ettei hänen nähdäkseen ole perusteita säätää ihmisten ja eläinten välistä seksiä laissa rangaistavaksi.

– Eläinseksin kieltämiselle ei näytä olevan vakuuttavia eettisiä perusteita, Paalanen kirjoitti.

2000-luvulla RAY on avustanut Sexpon toimintaa yli 3 miljoonalla eurolla.

Ihmisen ja eläimen välisen intiimikanssakäymisen rangaistavuus poistui rikoslaista 1970-luvun alussa. Asia on kuitenkin noussut uudestaan esille käynnissä olevan eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Ihmisten ja eläinten välinen intiimi kanssakäyminen on edelleen rangaistavaa, mikäli teossa eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä tai kipua.

Sexpo-säätiö on RAY:n monivuotinen tuensaaja. Sexpolle on tälle vuodelle myönnetty tukea 230 000 euroa, josta 211 000 euroa yleisavustuksena säätiön toimintaan. 2000-luvulla RAY on avustanut Sexpon toimintaa yli 3 miljoonalla eurolla.

Mäntylä: Avustuksia enemmän perheille,
nuorisotyöhön ja vanhuksille

Kesällä tehtävässään aloittanut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ei ole vielä yksityiskohtaisesti tutustunut kohteisiin, jotka ovat saaneet RAY:n avustusta tälle vuodelle. Mäntylä on avainasemassa päättämässä tulevista avustuskohteista, kunhan niitä koskeva ehdotus saapuu ministerin pöydälle.

– Katsotaan näitä sitten tarkemmin tammikuussa. Kun ensi vuoden esityslistaa valmistellaan, kuitenkin jo siinä vaiheessa tulisi mielestäni huomioida ja painottaa hallitusohjelman linjauksia. Näin ollen avustuksia pitäisi kohdentaa varsinkin perhe- ja nuorisotyöhön sekä vanhusten aseman parantamiseksi, Mäntylä sanoo.

Rahojen kohdentamista erityisesti maahanmuuttajille tai monikulttuuritoimintaan Mäntylä ei lähtökohtaisesti pidä perusteltuna.

Rahojen kohdentamista erityisesti maahanmuuttajille tai monikulttuuritoimintaan Mäntylä ei lähtökohtaisesti pidä perusteltuna.

– Esimerkiksi perhe- ja nuorisotyön tukemisen piirissä voi yhtä lailla olla tällaisten ryhmien edustajina myös maahanmuuttajia.

Mäntylä arvioi, että RAY:n merkitys säilyy vahvana myös tulevaisuudessa.

-Suurin merkitys on varmasti se, että RAY takaa kaikille järjestöille tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Vaikuttavuuden seuraaminen on tosin yhtä tärkeää kuin avustusten jakaminen. Jatkossakin on siis selvitettävä, mitä avustusrahoilla on saatu aikaan, Mäntylä painottaa.

RAY:n avustuskohteita vuonna 2015

Edellinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok.) antoi siunauksensa mm. seuraaville kohteille Raha-automaattiyhdistyksen varoista:

1 255 000 € Suomen Pakolaisapu ry:

Toimintamallin luomiseen 18-25-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi, Työttömien nuorten palkkaukseen, Järjestön kotimaan yksikön toimintaan, Maahanmuuttajayhdistysten voimavaraistamiseen, Maahanmuuttajien vertaistukitoimintaan

309 000 € Monikulttuurisuusyhdistys Familia club ry

Valtakunnalliseen vertaistoimintaan kahden kulttuurin perheille, Käyttöomaisuushankintoihin ja Monikulttuuriseen toiminnan koordinointiin

85 000 € Imatran monikulttuuriyhdistys Kipinä ry

Toimintakeskuksen toimintaan

3 429 451 € Suomen Punainen Risti

Rasisminvastaisen kansalaistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, Maahanmuuttajatoimintaan, Ystävätoiminnan alueellisen tuen organisointimallin kehittämiseen SPR:n Länsi-Suomen piirin alueella, Juuri eläkkeelle jäävien valmentamiseen elämänmuutokseen vapaaehtoistoiminnalla, jossa eri-ikäisiä senioreita yhteensaatetaan varttuneempien tukemiseksi, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn, Työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin, Ehkäisevään päihdetyöhön, HIV- ja seksuaaliterveysneuvontaan erityiskohderyhminä nuoret ja maahanmuuttajat sekä HIV-tartuntaa pelkäävät, Nuorten turvatalotoimintaan, Omaishoitajien tukitoimintaan, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointiin ja ensihuoltotoimintaan, Yleisavustuksena sosiaali- ja kansanterveystyön edistämiseen Suomessa

125 000 € Pakolaisneuvonta ry

Ilmaisen oikeudellisen neuvonnan antamiseen paperittomille ja heitä kohtaaville.

230 000 € Sexpo-säätiö

Yleisavustuksena säätiön toimintaan, työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.

431 000 € Kuluttajaliitto

Suomalaisten ravitsemussuositusten jalkauttamiseen.

80 000 € Elämä ja Valo ry

Romaniväestön osallisuutta vahvistavaan kansalaisjärjestötoimintaan Suomessa.

217 000 € Mosaiikki ry

Maahanmuuttajatiedotukseen.

116 000 € Filoksenia ry

Kansainvälisen toiminta- ja neuvontakeskus Trapesan toimintaan.

121 000 € Yhdessä-yhdistys ry

Kulttuurien välisen toiminnan kehittämiseen uus- ja kantasuomalaisille Varissuon lähiössä.

307 000 € Ihmisoikeusliitto ry

Kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseen maahanmuuttajayhteisöjen sisällä järjestöyhteistyönä, romanien syrjinnän ehkäisemiseen, tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ennaltaehkäisyyn asennemuutostyön sekä vaikuttamis- ja koulutustoiminnan kautta.

661 000 € Niilo Mäki –säätiö

Yleisavustuksena järjestön yleishyödylliseen toimintaan, toimitilojen sisäilmaongelmien korjausmenoihin, verkkovälitteisen tietopalvelun tuottamiseen ja tietokoneavusteisten harjaannuttamismenetelmien kehittämiseen visuo-spatiaalisesta hahmotushäiriöstä kärsiville lapsille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, kielellisten taitojen ja lukemisen tukemiseen maahanmuuttajalapsille ja lapsille, joilla on ongelmia kielellisissä taidoissa.

616 000 € Seta ry

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien palvelumallien juurruttamiseen vapaaehtois- ja yhteistyöverkoston kautta, jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin, sukupuolivähemmistöön kuuluvien ja heidän läheistensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen vertaistukiryhmien, neuvonnan, yksilötapaamisten, kouluttamisen ja tiedottamisen avulla, yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan.

203 000 € Vantaan Nicehearts

Kulttuuri-ja sukupuolisensitiivisen tyttötyön kehittämiseen ja Tyttöjen Tilan perustamiseen Vantaalle 10-28-vuotiaille sukupuolisensitiivistä tukea tarvitseville tytöille ja nuorille naisille, työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin, kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen kokonaisvaltaiseen palveluohjaukseen, ryhmätoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.

142 000 € Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli

Työttömien nuorten palkkaamiseen, monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston toimintaan.

140 000 € Soroppi ry

Vapaaehtois- ja lähimmäispalvelukeskuksen toimintaan.

144 000 € Suomen Katutanssiliitto

Vastaanottokeskuksissa oleskelulupaa odottavien lasten ja nuorten aktivoimiseen sekä vuorovaikutusmahdollisuuksien luomiseen maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

140 000 € Suomen somalialaisten liitto ry

Työttömien nuorten palkkaamiseen, järjestön jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan ja viestinnän toteuttamiseen.

134 000 € Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry.

Maahanmuuttajayhdistysten tuki-, ohjaus- ja tiedotustoimintaan, työttömien nuorten palkkaukseen.

ILKKA JANHUNEN