Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus on myöntänyt satoja miljoonia kansalaisjärjestöille, joista monet keskittyvät maahanmuutto- tai monikulttuurisuustoimintaan.

Mediapersoonat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff ovat jälleen saaneet mukavan avustussumman julkisista varoista. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Rantalan ja Milonoffin nimissä toimivalle Phoenix ry:lle 180 000 euroa avustusta yhdistyksen toimintaan.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi Startup Refugees -projektiin turvapaikanhakijoiden työelämäosallisuuden lisäämiseen tukemalla heidän työllistymisensä edellytyksiä ja kouluttautumista yksilöllisillä osaajaprofiilien kartoituksilla, työ- ja koulutusmahdollisuuksia koordinoimalla sekä koulutuksilla, verkostoitumisilla ja vapaaehtoistyöllä.

Avustusrahat hupenevat palkkakuluihin

Käytännössä summa hupenee pitkälti palkkakuluihin. Avustusta oli haettu myös reilun kaupan brändin perustamiseen turvapaikanhakijoiden valmistamille tuotteille, ja siihen olisi tarvittu 156 478 euroa. Tätä avustussummaa ei myönnetty.

Suomen Uutiset pyrki viime syksynä selvittämään Startup Refugees -projektin taloutta ja toimintaa. Projektille on myönnetty eri rahoituslähteistä satoja tuhansia euroja. Rahat hupenevat pitkälti projektin työntekijöiden palkkakuluihin. Epäselvää on, kuinka paljon turvapaikanhakijoita on työllistetty projektin puitteissa.

Avustuksia vuosittain yli 300 miljoonalla eurolla

STEA vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien harkinnanvaraisten avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista. Avustuksia voidaan myöntää yleishyödyllisille yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Huomattavia tuensaajia ovat vuodesta toiseen esimerkiksi Suomen pakolaisapu ry ja Suomen Punainen Risti (SPR)

STEA-avustukset hyväksyy sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin).

Vuosittain avustuksia jaetaan yli 300 miljoonan euron edestä ja monet järjestöt saavat rahaa useampaan eri kohteeseen. Huomattavia tuensaajia ovat vuodesta toiseen esimerkiksi Suomen Pakolaisapu ry ja Suomen Punainen Risti (SPR). Tänä vuonna SPR:lle on myönnetty 4,7 miljoonaa euroa.

Somaliliitolle 221 000 euroa

Monet avustettavat järjestöt ovat keskittyneet maahanmuutto- ja monikulttuurisuustoimintaan. Suomessa toimii esimerkiksi useita somaliyhdistyksiä, joiden toiminta on täysin sidoksissa niille myönnettyihin avustuksiin.

Suomen somalialaisten liitto (Somaliliitto) saa tälle vuodelle STEA-avustusta kahteen kohteeseen yhteensä 221 000 euroa. Varat on tarkoitettu käytettäväksi järjestön jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan, viestinnän ja tapahtumien toteuttamiseen sekä somalialaistaustaisen nuorison radikalisoitumisen ehkäisyyn jatkokoulutuksen, työllistymisen ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen avulla.

Hamusi veikkausvaroja imaamien kouluttamiseen

Somaliliiton toiminnan tuloksia on hankalaa tarkastella, eivätkä liiton vastuuhenkilöt juuri halua tiedottaa asiasta. Käytännössä avustuksista suuri osa menee henkilöstökuluihin eli liiton työntekijöiden palkkoihin. Ylipäätään somalien radikalisoitumisen ehkäisyn vaikutuksia on hankalaa arvioida.

Somali Reconstruction and Social Development ry:lle myönnettiin yhteensä 258 000 euroa STEA-avustusta kahteen kohteeseen.

Somaliliitto on 2010-luvulla saanut satojen tuhansien eurojen edestä avustuksia. On silti todettava, etteivät aivan kaikki vaatimukset mene läpi: tälle vuodelle Somaliliitto oli hakenut myös 129 000 euron STEA-avustusta imaamien sekä moskeijoiden johdon koulutukseen. Hakemusta ei hyväksytty, joten ainakaan toistaiseksi imaamit eivät pääse opintielle veikkausvoittovaroilla.

Somaliyhdistyksille vuodesta toiseen suuria summia

Monet muutkin somaliyhdistykset saavat vuodesta toiseen suuria avustussummia. Somali Reconstruction and Social Development ry:lle myönnettiin yhteensä 258 000 euroa STEA-avustusta kahteen kohteeseen.

Rahat on tarkoitettu käytettäväksi länsivantaalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten ja lasten koulunkäynnin tukemiseen neuvonnan, vanhempien tukemisen, kouluyhteistyön, katupartioinnin sekä iltapäivä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla sekä maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen neuvontapalvelujen, ryhmätoiminnan ja yritysyhteistyön avulla.

Pohjois-Karjalassa toimii Lieksan Somaliperheyhdistys ry, joka haki ja sai 120 000 euroa maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen sekä kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan.

Vain harva edes tietää, että tällaisia yhdistyksiä on ylipäätään olemassa, sillä ne eivät ole koskaan julkisuudessa. Yhdistysten vastuuhenkilöt eivät anna haastatteluja tai muutenkaan tiedota toiminnastaan.

Seksuaalista moninaisuutta veikkausvaroin

Sexpo-säätiö on monivuotinen ja huomattava STEA-avustusten saaja. 2000-luvulla säätiö on saanut yli kolme miljoonaa euroa toiminnalleen STEA:lta ja sen edeltäjältä Raha-automaattiyhdistykseltä. Tälle vuodelle Sexpo saa 454 500 euroa, jotka on tarkoitettu yleishyödylliseen toimintaan.

Verkkosivullaan Sexpo kertoo edistävänsä seksuaalista hyvinvointia ja ihmissuhteita. Säätiö ilmoittaa kannattavansa moniarvoista yhteiskuntaa, jossa seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuus saa kukoistaa.

Setlementtiliitolle lähes miljoona

Suomen setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö, jonka osa on myös vastaanottokeskustoimintaa pyörittävä Viittakivi Oy.

Setlementtiliiton liittohallituksen puheenjohtaja on kansanedustaja Pekka Haavisto ja ensimmäinen varapuheenjohtaja on Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

Setlementtiliitto saa tänä vuonna STEA-avustusta yhteensä 923 000 euroa kuuteen eri kohteeseen. Summasta lähes puolet eli 424 000 euroa menee yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen toimintaan.

Setlementtiliiton liittohallituksen puheenjohtaja on kansanedustaja Pekka Haavisto ja ensimmäinen varapuheenjohtaja on Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

Talousprofessori: Löysä raha tuhoaa vapaaehtoisuuden

Veikkausvoittovaroilla toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa kohtaan on myös esitetty kritiikkiä.

Taloustieteen professori Matti Viren on kyseenalaistanut kirjoituksissaan tuhansien järjestöjen ja organisaatioiden toiminnan tukemisen suurelta osin julkisista avustuksista.

”Miksi ihmeessä Suomessa tarvitaan tuhansia järjestöjä ja organisaatioita?”

Viren on blogikirjoituksessaan verrannut järjestöjä kerjäläisiksi ja patistanut niitä hankkimaan itse varoja toiminnalleen.

– Miksi ihmeessä Suomessa tarvitaan tuhansia järjestöjä ja organisaatioita? Ymmärtäisin, jos ne olisivat ihmisten vapaaehtoisuuteen perustuvia, mutta kun ne ovat nykyään kaikki veronmaksajien rahoilla toimivia.

– Eri ministeriöt ja kunnat kilpailevat rahojen jakamisessa sadoille, jopa tuhansille järjestöille. Tulos on vähän sama kuin kehitysavussa: löysä raha tuhoaa kaiken vapaaehtoisuuden ja synnyttää omituisen kerjäläissektorin julkisen vallan ja yksityisen sektorin väliin. Olennaiseksi tulee vain kyky puhutella oikein (ainakin poliittisesti korrektisti) rahan jakajia, Viren kirjoittaa blogissaan.

ILKKA JANHUNEN