Valtioneuvostossa toimii epävirallinen sateenkaariyhteistyöverkosto, jossa on mukana eri ministeriöiden edustajia ja järjestövaikuttajia. Verkoston varsinaisesta toiminnasta on kuitenkin hankalaa löytää tietoa, eikä verkostossa mukana olevien henkilöiden nimiä löydy mistään.


Kahdeksan kansanedustajaa jätti toukokuussa kirjallisen kysymyksen, joka liittyy valtioneuvostossa toimintansa aloittaneen sateenkaariverkoston toimintaan.

Oikeusministeriö julkaisi toukokuussa hämmentävän tiedotteen, jonka mukaan valtioneuvostossa toimii epävirallinen sateenkaariyhteistyöverkosto, jossa on mukana eri ministeriöiden edustajia, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimistojen edustajat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Verkoston toimintaa koordinoivat oikeusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Kirjallisessa kysymyksessä ovat mukana perussuomalaisten kansanedustajat Petri Huru, Vilhelm Junnila, Mauri Peltokangas ja Mika Niikko sekä viisi kristillisdemokraattien edustajaa.

Kansanedustajat ihmettelevät sateenkaariverkoston toiminnan salamyhkäisyyttä: valtioneuvoston ja ministeriöiden sivuilta ei esimerkiksi löydy tietoa siitä, milloin ja kenen päätöksellä sateenkaariyhteistyöverkosto on perustettu ja miten sitä rahoitetaan.

Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, mitä hallitus aikoo tehdä lisätäkseen läpinäkyvyyttä sateenkaariyhteistyöverkoston asemasta ja oikeutuksesta toimia valtioneuvoston sisällä. Kansanedustajat myös kysyvät, mitä hallitus aikoo tehdä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi suhteessa muihin vähemmistö- ja eturyhmiin, potilasryhmiin, jotta myös niiden oikeuksia ajamaan perustetaan valtioneuvoston sisäinen verkosto.

Perustamisesta ei ole päätöstä

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan sateenkaariverkoston puheenjohtajia ovat erityisasiantuntijat Katriina Nousiainen ja Hanna Onwen-Huma. Muiden verkostossa mukana olevien henkilöiden nimiä ei ole julkistettu.

Suomen Uutiset tavoitti Nousiaisen, joka kertoo, että verkosto on perustettu syksyllä 2019. Nousiaisen mukaan verkosto on epävirallinen, joten sen perustamisesta ei ole tehty erillistä päätöstä.

– Sateenkaariyhteistyöverkoston ensimmäinen kokous pidettiin marraskuussa 2019, ja sen koolle kutsujina olivat erityisasiantuntija Katriina Nousiainen (oikeusministeriö) ja erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma (sosiaali- ja terveysministeriö). Verkosto syntyi käytännön tarpeesta parantaa koordinaatiota eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä, esimerkiksi kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin liittyviä määräaikaisraportointeja varten.

– Verkoston tarkoituksena on jatkuvaisluontoinen valtioneuvoston sisäisen tiedonkulun parantaminen ajankohtaisista teemoista liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, esim. käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet, tutkimukset tai kansainvälisen tason (EU, EN tai YK) tietopyynnöt, Nousiainen sanoo.

Verkoston jäsenistön nimiä ei löydy mistään

Nousiainen ei kerro sateenkaariverkostossa toimivien henkilöiden nimiä.

– Verkosto on luonteeltaan joustava eikä siihen liity henkilöjäsenyyksiä. Verkosto ei myöskään tuo jäsenilleen erityisiä tehtäviä. Virkamiehet voivat osallistua myös yksittäisiin kokouksiin, jos se on ajankohtaisten työtehtävien vuoksi hyödyllistä. Ministereitä ei verkostossa ole, koska kyseessä on käytännön asiantuntijatyön verkosto, Nousiainen sanoo.

Suomen Uutiset pyrki selvittämään, mitä sateenkaariverkosto tekee, ja ketä siinä on mukana. Tähän mennessä verkostolla on ollut neljä kokousta, joista ensimmäinen järjestettiin 13. marraskuuta viime vuonna.

Muistiosta käy ilmi, että tuolloin verkoston nimi oli vielä Valtioneuvoston HLBTI-verkosto. Nousiaisen ja Onwen-Human lisäksi kokoukseen osallistuivat Janina Hasenson, Mari Mäki, Sonja Vahtera, Katri Linna, Michaela Moua, Kasper Kivistö (Trasekry) ja Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo. Kokousmuistion mukaan paikalla olleet toivoivat verkoston ”edistävän tiedonsaantia”.

IDAHOT-viestintää ja ministerien haastamista

Sateenkaariverkoston tammikuussa järjestetyssä kokouksessa todetaan, että myös erityinen ”sateenkaaripoliisien verkosto” on valmisteilla. Kokousmuistion mukaan kyseinen verkosto olisi myös järjestäytymässä yhdistykseksi.

Suomen Uutiset kysyi Nousiaiselta, missä sateenkaaripoliisien verkostoa valmistellaan ja mikä verkoston tarkoitus on. Nousiainen ei muista tarkkoja yksityiskohtia.

– Tämä tieto tuli sisäministeriön poliisiosastolta. Muistelen että kyseessä oli aktiivisten poliisien oma aloite, Nousiainen sanoo.

Toukokuussa verkoston kokouksessa on käsitelty niin sanottua IDAHOT-viestintää. Kokousmuistiossa todetaan, että eri vastuualueiden ministereitä on haastettu antamaan enintään puolen minuutin videotervehdys. Sateenkaariverkoston seuraava kokous on ensi viikolla, torstaina 11. kesäkuuta.

SUOMEN UUTISET