Hallituspuolue keskustan rivit repesivät, minkä johdosta kokoomuksen äänet ratkaisivat translain läpimenon eduskunnan äänestyksessä.


Perussuomalainen Nuoriso katsoo translain uudistuksen ampuneen yli ja ohi maalin.

– Uudistuksessa käytettiin lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistoa verukkeena lain radikaalille muuttamiselle myös muilta osin. Aiemmin sukupuolimerkinnän muutos edellytti risteävän sukupuolikokemuksen pysyvyyttä ja lääketieteellistä arviointia, mutta translain uudistuksessa myötä tästä luovutaan. Nyt sukupuolimerkinnän muutos on mahdollista koko täysi-ikäiselle väestölle omalla ilmoituksella kerran vuodessa.

Lisää väärinkäytösten riskiä

Translain käsittelyssä opposition huolet sivuutettiin ideologisesti eikä lain mahdollistamiin väärinkäytöksiin kyetty saati tahdottu vastata.

– Translain uudistus ulotettiin ideologisista syistä koskemaan koko väestöä, ei vain transsukupuolisuutta kokevia. Uudella translailla ei pelkästään horjuteta sukupuolen biologiaperustaa, vaan myös tietoisesti lisätään väärinkäytösten riskejä, toteaa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Joakim Vigelius.

Seuraavaksi vuorossa lapset

Perussuomalainen Nuoriso on huolestunut alaikäisten sekoittamisesta osaksi transaktivismia. Punavihreiden kansanedustajien lisäksi järjestöt, erityisesti Seta, ovat jo julistaneet seuraavaksi tavoitteekseen ulottaa translaki koskemaan myös lapsia ja nuoria.

– Lasten sukupuoli-identiteetin kehitykseen ei tule sekaantua juridisilla eikä fyysisillä toimenpiteillä. Lasten ja vielä fyysisesti sekä henkisesti kehittyvien nuorten identiteettikehitys on vielä kypsymätön, jolloin ei ole vastuullista vahvistaa sitä juridisin toimin saati suorittamalla peruuttamattomia hormonaalisia tai kirurgisia toimenpiteitä identiteettipolitiikan yllyttämänä.

– Ulkokultaista ja hyveposeeraavaa identiteettipolitiikkaa tehdään tässä kehittyvien nuorten mielenterveyden kustannuksella. Paremmiston kovempia vaatimuksia perustellaan sisällöllisesti ontolla ihmisoikeuspuheella, jolla kyseenalaiset tavoitteet tai kokeilut voidaan pukea hyväksyttävään muotoon sekä taktisesti samalla kaiken kriittisen tarkastelun yläpuolelle, linjaa nuorisojärjestön pääsihteeri Jaakko Leppänen.

SUOMEN UUTISET