Eduskunta äänesti keskiviikkona 1.2.2023 laista sukupuolen vahvistamiseksi, niin sanotusta translaista, ja hyväksyi lain äänin 113 puolesta ja 69 vastaan. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää vastusti esitystä ahkerasti loppuun asti.

Äänestyksestä oli poissa 17 kansanedustajaa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kaikki 39 edustajaa äänestivät lakia vastaan. Laissa muun muassa erotettiin sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hoidoista.

Äänestystä edeltävänä päivänä tiistaina 31.1.2023 toisessa käsittelyssä edustajilla yli puoluerajojen oli historiallisesta translaista paljon sanottavaa, sillä puhetta riitti täysistuntosalissa useiden tuntien ajaksi.

– Ihan ensimmäisenä meidän tulisi pitää täällä hiljainen hetki, nimittäin järjen valo on kadonnut tästä salista, viisi puheenvuoroa asiasta pitänyt kansanedustaja Juha Mäenpää pamautti alkuun.

– Ne sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt, jotka minä tunnen, ovat järkyttyneitä tästä hallituksen esittämästä uudesta laista. Eivät he pidä tätä järkevänä, huomautti hän.

Kuin benjihyppy huonosti sidotulla köydellä

Toisessa puheenvuorossaan Mäenpää luki kirjoituksen, jonka oli kirjoittanut hänelle salissa luettavaksi kansanedustajan tuntema sukupuoltaan vaihtanut henkilö.

– Joskus kun olemme salissa tästä aikaisemmin keskustelleet, olen kertonut, että tunnen henkilökohtaisesti kaksi henkilöä, jotka ovat vaihtaneet sukupuoltaan. Nyt tämän lakiesityksen yhteydessä olen ollut toiseen heistä yhteydessä, ja hän on myös kirjoittanut minulle asiasta, alusti Mäenpää.

Kirjoituksen mukaan ehdotus uudeksi translaiksi sivuuttaa asioita, joita sen pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon. Siksi se jää aivan pinnalliseksi ja huonoksi ja jopa askeleeksi taaksepäin, varsinkin kun katsotaan sen vaikutusta kokonaisuutena.

– ”Nykyinen voimassa oleva laki vaatii huomattavasti pidempiaikaisen sitoutumisen muutosprosessiin, ja se uudessa lakiehdotuksessa koetaan suurena ongelmana. Sitä ei pitäisi kuitenkaan nähdä ongelmana vaan varmistajana, jotta henkilö saa riittävät eväät ja valmiudet olla ja elää monella tapaa täysin uudenlaisessa ympäristössä”, luki Mäenpää puheesta.

– ”Uusi lakiehdotus tarjoaakin nopeaa huvia ilman mietintää jatkosta, kuin benjihyppy huonosti kiinnitetyllä köydellä”, kansanedustajan lukema kirjoitus kuvasi.

Turmiollinen tie jatkovalmisteluja varten

Myöhemmässä puheenvuorossaan Mäenpää huomautti, etteivät kemialliset, fysikaaliset tai biologiset tosiasiat ole itsemääräämiskysymyksiä, valintoja tai mielipideasioita, ja ettei niitä pidä sellaisina kohdella. Mäenpää kiinnitti myös huomiota siihen, että lakia koskevissa lausunnoissa ja eduskuntakeskustelussa on vaadittu, että oikeus juridisen sukupuolen korjaukseen pitäisi ulottaa myös alle 18‑vuotiaisiin. Muun muassa kansalaisjärjestö Seta on pitänyt asiasta ääntä.

– Hallituksen esityksessä kuitenkin ehdotetaan, että sukupuolen vahvistaminen olisi mahdollista vasta 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Onneksi tässä pidettiin edes hetkellisesti järki päässä. Valitettavasti turmiollinen tie jatkovalmisteluja varten alaikäisten osalta pedattiin sittemmin valiokuntakäsittelyssä, Mäenpää harmitteli.

Translakiin liittyvässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäisessä lausumaehdotuksessa sanotaan seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa.”

– Tämän olisi valiokunta kyllä saanut jättää lausumatta, Mäenpää päivitteli.

Nuorisopsykiatrian professori kriittisenä

Mäenpää viittasi Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltialan sanoihin Helsingin Sanomissa. Professorin mukaan aikuisten ei pitäisi ryhtyä vahvistamaan eikä hillitsemään identiteettikokeiluja, jotka kuuluvat kasvuun. Hän sanoo ”ei” ala­ikäisten juridisen suku­puolen korjaukselle.

– Professori Kaltialan mukaan on vanhastaan tunnettua, että jotkut lapset identifioituvat jossakin vaiheessa vahvastikin toiseen sukupuoleen. Neljä viidestä vastakkaiseen sukupuoleen identifioituneesta lapsesta kokee kuitenkin murrosiässä taas toisin. Siksi on hänen mukaansa viisasta seurata tilannetta, antaa lapselle kasvurauha ja hoitaa perheen ahdistusta sekä mahdollisia liitännäisongelmia, Mäenpää selitti ja suositteli jokaista kansanedustajaa lukemaan HS:n artikkelin.

Loppuun hän ihmetteli, miten keskusta puolueena alun perinkään oli hyväksynyt translain uudistuksen osaksi Antti Rinteen ja sitä myötä Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Lopulta itse eduskuntakäsittelyssä keskustan kansanedustajista 13 äänesti lakia vastaan ja 12 puolesta. Kokoomuksesta lakia vastaan äänesti 10 ja puolesta 26 kansanedustajaa.

Suomen Uutiset