Sukupuoli-identiteetin häiriöistä kärsiville lapsille ja nuorille hormonihoitoja tarjonnut Tavistock-klinikka on suurissa vaikeuksissa useiden nuorien potilaiden ja näiden vanhempien syyttäessä klinikkaa lasten vahingoittamisesta ja hoitojen tarjoamisesta ilman kunnollista diagnoosia.

Isossa-Britanniassa lapsille ja nuorille sukupuoli-identiteetin häiriöön liittyviä hoitoja GIDS (Gender Identity Development Service) -palveluna tarjoava Tavistock-klinikka sai viime vuonna osakseen valtavasti kritiikkiä ja kyseenalaista julkisuutta. Useat klinikan potilaat ja heidän perheensä syyttivät klinikkaa hoitoon liittyvästä hätiköinnistä, joka on mahdollisesti jopa asettanut lapset vaaraan.

Klinikkaa ja sen palvelua kritisoidaan muun muassa herkässä mielentilassa olleiden lasten hoputtamisesta ottamaan murrosiän alkamista viivästyttäviä niin sanottuja hormoniblokkereita. Hormoneita on ilmeisesti tarjottu ilman asianmukaista arviointia ja diagnoosia.

Viime kesänä klinikka määrättiin suljettavaksi. Lopullinen sulkemispäätös perustuu erityisesti lastenlääkäri Hilary Cassin raporttiin, jossa todetaan, että klinikan henkilökunnalla ei ole ollut tarpeeksi ymmärrystä potilastyypeistä ja siitä, että useiden lasten ja nuorten hormonihoitojen aloittamiseksi ei ole ollut riittävästi kliinisiä todisteita.

Tavistockin potilaat ovat olleet pääasiassa nuoria teini-ikäisiä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa sukupuolenvaihdokseen. Joidenkin nuorten kohdalla hormonihoidot on aloitettu varhain, jo ensimmäisen käynnin myötä.

Hormonihoitoja ilman kunnollista harkintaa

Sulkemisen jälkeen Tavistock-klinikan vaikeudet jatkuvat. Brittiläinen lakimiestiimi valmistelee ryhmäkannetta klinikkaa vastaan. Pogust Goodhead -lakitoimiston juristit toteavat Tavistockin klinikan laiminlyöneen rajusti pienten lasten ja nuorten hoitovelvollisuuksia.

– Vaikka sukupuolidysforian hoito lapsille ja nuorille on tärkeää, katsomme, että niille nuorille potilaille, jotka joutuivat ottamaan elämää muuttavia blokkereita ilman asianmukaista harkintaa tai kunnollista diagnoosia, on tapahtunut todellista vahinkoa, lakimies Lisa Lunt toteaa.

Pogust Goodheadin toimitusjohtaja Tom Goodhead sanoo odottavansa lisää Tavistockin potilaita mukaan ryhmäkanteeseen.

– Nämä lapset ovat saamansa hoidon kautta joutuneet kärsimään elämää muuttavista ja joissakin tapauksissa jopa täysin peruuttamattomista fyysisistä vaikutuksista.

Lakimiesten mukaan syytökset huolimattomuudesta perustuvat useisiin Cassin raporttia tukeviin havaintoihin, eivät pelkästään väitettyyn hormoniblokkereiden kiireiseen tarjoamiseen ja käyttöön.

Klinikka kiistää tulevien oikeustoimien mittakaavan ja korostaa, että noin 1 000 potilasta on lähetetty sen endokrinologiaryhmiin saadakseen hormonitoimintaa hillitseviä aineita viime vuosikymmenen aikana.

Vihreät vaatii blokkereita suomalaislapsille

Lasten ja nuorten sukupuolihämmennykseen liittyvät kysymykset ovat myös Suomessa pinnalla eduskunnan vastikään hyväksymän translain jälkimainingeissa.

Lain mentyä läpi eduskunnassa sen yhteydessä – pitkälti eräiden kokoomuksen ja keskustan kansanedustajien taktikoinnin vuoksi – eduskunta hyväksyi lasten ”transuilun” tukemiseen kehottavan lausuman, jonka mukaan transsukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta olisi vahvistettava jatkossa.

Translain läpimenon yhteydessä on toistuvasti vaadittu ”juridisen sukupuolen” vahvistamisen mahdollisuutta myös lapsille ja nuorille, mihin äskettäin läpimennyt translaki ei kuitenkaan taivu.

Vihreät menisivät kuitenkin vielä tätäkin pidemmälle, sillä uusimmassa puolueohjelmassaan vihreät vaatii murrosikää lykkäävien blokkerien ja muiden hoitojen saatavuuden varmistamista.

Nuorisopsykiatrian professorilta tyrmäys translaille

Perussuomalaisten koko eduskuntaryhmä äänesti eduskunnassa translakia vastaan.

Myös useat asiantuntijat, esimerkiksi nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala torppaa alaikäisten sukupuoli-identiteetin häiriöiden tukemisen.

Kaltialan mukaan nuoren kehitystä ei edistä se, että nuoren itseilmaisua tuetaan ja ohjataan ulkopuolelta.

– Mielen tasapaino ei synny siitä, että saa toiset tekemään ja näkemään mitä haluaa, Kaltiala sanoo.

Suomen Uutiset