Eduskunta äänesti tänään niin sanotusta translaista. Laki on herättänyt kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan, mutta hallituspuolueet ovat olleet vaitonaisia lain ongelmakohdista. Asiantuntijakuulemisissa ongelmallisena pidettiin mahdollisten väärinkäytösten vuoksi etenkin juridisen sukupuolen vahvistamista ilman lääketieteellistä arviointia.

– Asiantuntijakuulemisissa on otettu esille monia epäkohtia. Yksi epäkohta liittyy seksuaalirikollisiin, jotka ovat käyttäneet tätä lakia ulkomailla hyväkseen. Lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi, että esimerkiksi Isossa-Britanniassa transsukupuolisiksi kirjatuista vangeista lähes 60 prosenttia on nimenomaan seksuaalirikollisia. Kyse on valiokunnan saaman selvityksen mukaan biologisista miehistä, jotka eivät ole käyneet läpi sukupuoli-identiteetin tutkimuksia tai hoitoja, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen huomautti eduskunnan istunnossa.

Kriittisiä asiantuntijoita ei kuunneltu

Translaki on repinyt hallituksen rivejä, sillä osa keskustan edustajista äänesti lain hyväksymistä vastaan. Oppositiopuolueet – kokoomusta lukuun ottamatta – vastustivat kokonaisuudessaan esitystä.

– Uusi translaki tekee juridisen sukupuolen vahvistamisesta käytännössä ilmoitusluonteisen asian ilman minkäänlaista lääketieteellistä arviota. Tämä mahdollistaa muun muassa biologisten miesten sijoittamisen naisten vankiloihin ja voi vaarantaa naisvankien turvallisuuden, mikäli seksuaalirikolliset päätyvät käyttämään lain porsaanreikää hyväkseen, kuten muun muassa Isossa-Britanniassa on jo tapahtunut.

– On käsittämätöntä, että vihervasemmistohallitus idealismikiihkossaan ei ole kiinnittänyt asiaan mitään huomiota, useista kriittisistä asiantuntijalausunnoissa huolimatta, Antikainen moittii.

Biologiset tosiasiat unohtuivat

Sanna Marinin hallitus on julistanut kautensa ajan perustavansa toimintansa tutkitulle tiedolle. Tosiasiassa se on toiminut päinvastoin edistämällä biologisille tosiasioille vastakkaisia näkemyksiä sukupuolten moninaisuudesta. Jopa virallisiin asiakirjoihin on ujutettu ideologiaan – eikä biologiaan, perustuvia termejä.

– Translain yhteydessä hallituspuolueiden enemmistö ja kokoomus unohtivat täysin biologiset tosiasiat. Ihmisillä on sukupuolia kaksi. Totta on, että lääketiede kyllä tuntee harvinaisia poikkeuksia ja kehityshäiriöitä. Sukupuolen lisäksi jokaisella ihmisellä on oma uniikki identiteetti. On siis olemassa erilaisia miehiä ja naisia, ja kaikki ovat lähtökohtaisesti yhtä arvokkaita kansalaisia.

– Näiden lisäksi ihmisen kokema sukupuolidysforia luo kärsimystä siitä kärsivälle, ja näihin tulee suhtautua vakavasti ja tarjota apua näistä asioista kärsiville, mutta poikkeukset eivät muuta perusasioita eivätkä muuta myöskään biologisia tosiasioita. Tämän ääneen sanomisessa ei ole myöskään mitään pahaa, vaikka vihervasemmisto yrittikin demonisoinnillaan tappaa keskustelun kokonaisuudessaan translaista, Antikainen jatkaa.

Nuorten mielenterveys sivuutettu

Translain käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin myös hallituspuolueiden edustajien enemmistön turvin lausuma, jossa eduskunta edellyttää valtioneuvostoa valmistelemaan tarvittavat muutokset, jotta jatkossa myös alaikäiset lapset ja nuoret voisivat määritellä itse sukupuolensa nyt päätetyn lain mukaisesti. Käytännössä vihervasemmisto aikoo seuraavaksi laittaa translain koskemaan myös alaikäisiä lapsia ja nuoria.

– Kaiken huipuksi vihervasemmistohallitus haluaa laittaa hauraassa kehitysvaiheessa olevat lapset ja nuoretkin pohtimaan, onko heidän sukupuolensa lopulta oikea vai ei. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala nosti esille vakavan huolen lasten ja nuorten mielenterveysongelmista. Kaltiala kirjoitti lausunnossaan, kuinka sukupuoliahdistus on sosiaalisessa mediassa nuorille vahvasti tarjolla selityksenä lukuisiin ongelmiin sekä reittinä ulos kasvukivuista ja vakavammistakin vaikeuksista.

– Kaltialan lausunnossa nostettiin myös esille se, ettei ole mitään tutkimusnäyttöä siitä, että vakavat mielenterveyden häiriöt korjaantuisivat sukupuolta korjaamalla. Päinvastoin suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että monen alaikäisenä hormonaalisia hoitoja saaneet psyykkinen vointi heikkeni, Antikainen muistuttaa.

SUOMEN UUTISET