Valittaessa päättäjiä esimerkiksi kunnanhallituksiin tai lautakuntapaikoille on Suomessa tähän saakka noudatettu sukupuolikiintiöitä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti sukupuolensa voi kuitenkin jatkossa vaihtaa omalla ilmoituksellaan vuoden välein. Kansanedustaja Minna Reijonen pohtii, onko uudella lailla vaikutusta luottamuspaikkojen sukupuolikiintiöihin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen jätti eduskunnassa ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa tahtoo tietää, miten muuttunut lainsäädäntö ja sukupuolikiintiöt jatkossa huomioidaan luottamuspaikkavalinnoissa niiden luottamustoimien osalta, joissa sukupuolikiintiöitä on aiemmin noudatettu.

Pätevyys on tärkeämpi kriteeri

Reijonen itse pitää luottamushenkilövalinnoissa tärkeämpänä kriteerinä pätevyyttä tehtävään kuin sitä, onko tehtävään valittu henkilö mies vai nainen.

– Joskus sukupuolikiintiöillä voidaan politiikassa jopa pelata joitakin henkilöitä pois luottamuspaikoilta, Reijonen huomauttaa.

Reijonen pitää asiaa tärkeänä, koska sukupuolikiintiöitä on noudatettu kunnissa, maakunnissa, aluevaltuustoissa ja monissa muissakin toimielimissä.

Suomen Uutiset