Maaseudun tulevaisuus kysyi suomalaisilta tulisiko maahanmuuttoa Suomeen helpottaa tulevalla hallituskaudella. Enemmistö vastanneista vastusti maahanmuuton helpottamista. Kaikkein myönteisimpiä maahanmuuton helpottamista kohtaan olivat eläkeläiset ja pääkaupunkiseudun asukkaat. Kyselyssä ei eritelty, millaista maahanmuuttoa Suomeen halutaan.

Maaseudun tulevaisuus -lehden teettämän kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista (42 prosenttia) vastustaa maahanmuuton helpottamista. Kolmasosa suomalaisista (36 prosenttia) puolestaan on sitä mieltä, että maahanmuuttoa Suomeen tulee helpottaa tulevalla hallituskaudella. Joka viides ei osannut sanoa mielipidettään asiaan.

Hieman yllättäen kaikkein eniten maahanmuuton helpottamista kannattavat eläkeikäiset miehet. Eläkeikäisistä miesvastaajista 58 prosenttia vastasi kyllä, naisista 44. Kyselyssä ei määritelty maahanmuuton laatua, joten jäi epäselväksi, millaista maahanmuuttoa eläkeläismiehet Suomeen toivovat.

Kaikki niputettu samaan kysymykseen

Kaikenlaisen maahanmuuton niputtaminen yhden kysymyksen alle on ehdottomasti tämän kyselyn suurin puute. Työperäisen ja humanitaarisen maahanmuuton erittely olisi antanut paljon mielenkiintoisempia tuloksia.

Sukupuolten ero näkyi siinä, että selkeitä ei- tai kyllä-vastauksia tuli eniten miehiltä. Naisista lähes kolmasosa (27 prosenttia) ei osannut tai halunnut kertoa maahanmuuttokantaansa.

Kaikkein suurinta maahanmuuton helpottamisen kannatus oli Helsingissä (53 %) ja pääkaupunkiseudulla (47 %). Muualla Suomessa maahanmuuttoon suhtauduttiin huomattavasti kriittisemmin. Alhaisinta maahanmuuton helpottamisen kannatus oli Etelä-Suomessa (28 %).

Kannatus suurinta vihervasemmistossa

Vastausten tarkasteleminen puoluekannoittain ei tuottanut suuria yllätyksiä. Eniten kannatusta maahanmuuton helpottaminen sai vihreitä äänestävissä (72 prosenttia). Vain 15 prosenttia vihreistä vastasi kieltävästi. Seuraavaksi myönteisimmin maahanmuuttoon suhtautuivat RKP:n äänestäjät (56 %), vasemmistoliiton äänestäjät (55 %) ja SDP:n äänestäjät (52 %).

Perussuomalaisia äänestävien kanta maahanmuuton helpottamiseen oli yksiselitteisen kielteinen: peräti 89 prosenttia vastasi ei. Vain 4,5 prosenttia perussuomalaisten kannattajista haluaisi helpottaa maahanmuuttoa. Seuraavaksi eniten kielteisiä vastauksia löytyi kristillisdemokraateilta (61 %) ja keskustalaisilta (44 %).

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri joulukuun puolivälin jälkeen. Kyselyyn vastasi 1 096 suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Media käänsi tulokset päälaelleen

Kyselytutkimuksen tulos oli siis se, että selkeä enemmistö (42 prosenttia) suomalaisista vastustaa maahanmuuton helpottamista. Joissakin valtamedian otsikoissa asia on kuitenkin haluttu esittää siinä valossa, että merkittävä osa suomalaisista haluaisi helpottaa maahanmuuttoa Suomeen.

Esimerkiksi Yle otsikoi juttunsa reilusti näin: ”Reilu kolmannes suomalaisista helpottaisi maahanmuuttoa Suomeen”. Samoilla linjoilla on myös MTV3: ”Reilu kolmannes suomalaisista helpottaisi maahanmuuttoa Suomeen”.

SUOMEN UUTISET