Perussuomalaiset on tänään puheenjohtaja Riikka Purran johdolla julkaissut uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa. Maahanmuuton suhteen perussuomalaisten linja eroaa Purran mukaan muista puolueista kaikkein eniten. Edellinen perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma on vuodelta 2019.

– Nyt julkaistava on entistä perusteellisempi ja entistä tiukempi. Se keskittyy edellistä enemmän työperäiseen maahanmuuttoon, Riikka Purra esitteli.

Perussuomalaiset ainoa kyseenalaistaja

Purra huomautti, että työperäinen maahanmuutto ilmoitetaan sekä oikealla että vasemmalla ratkaisuksi mitä moninaisimpiin ongelmiin.

– Kokoomuksen mukaan kyseessä on jopa kansakunnan kohtalonkysymys. Siis että suomalaisten kansakunnan kohtalo riippuu kokoomuksen mukaan siitä, saapuuko maahan riittävästi ulkomaalaisia Euroopan ulkopuolelta pelastamaan meitä ja karmeassa jamassa olevaa yhteiskuntaamme ja talouttamme, Purra hämmästeli.

Perussuomalaisten roolina onkin Purran mukaan olla käytännössä ainoa vastaansanoja, tosiasioiden esittäjä, tilastoihin ja yksiselitteiseen dataan vetoava taho, jota kuitenkaan ei kuulla, ei ymmärretä – tai kuullaan ja ymmärretään väärin.

– Siispä jatkamme entistä voimallisemmin, Purra totesi.

Väitteet vaikutuksista täysin utopistisia

– Työperäiseen maahanmuuttoon liittyen voi Suomessa esittää mitä tahansa ylistäviä väitteitä, ja kaikki menee läpi. Niitä ei kyseenalaista media, eivät tutkijat muutamaa raikasta poikkeusta lukuun ottamatta, eivät muut asiantuntijat. Tilanne on tismalleen sama kuin se oli kaikenlaiseen maahanmuuttoon liittyen vielä joitakin vuosia sitten. Perussuomalaisten johdonmukaisen työn tuloksena harva enää jaksaa luetella luikuria turvapaikanhakijoiden hyödyllisyydestä, mikä oli aivan tavallista vielä vaikkapa vuonna 2015, Purra muistutti.

Purra kertoi esimerkin hämmentävistä väitteistä, mitä työperäisen maahanmuuton vaikutuksista kerrotaan.

– Joitakin kuukausia sitten yhden esimerkin antoi erään työnantajaliiton puheenjohtaja, joka väitti, että 50 000:lla vuosittaisella uudella maahanmuuttajalla päästään miljardin vuosittaisiin verotuloihin. Tätä pitäisi harrastaa 28 vuotta, eli uusia tulijoita Suomeen tulisi 1,3 miljoonaa.

– Kuitenkin jos katsomme Suomeen de facto saapuvan maahanmuuton tuotannontekijätuloja, näemme hyvin pian, että miljardin verotuloväitteissä ei ole hitustakaan totta. Jotta tuollaisiin lukemiin päästäisiin, näiden maahamme saapuvien pitäisi maksaa veroihin kaikki tulonsa ja olla käyttämättä julkisia palveluita. Toistan: tuohon summaan voitaisiin päästä, mikäli saapuvien maahanmuuttajien veroprosentti olisi 100, eivätkä he käyttäisi julkisia palveluita, Purra sanoi.

Faktoista ei välitetä kirjoittaa

Purra kertoo oikoneensa laskelmia toimittajille tilastollisine lähteineen – turhaan.

– Yksikään ei ole välittänyt niistä tuottaa tekstiä muidenkin nähtäville. Missään mediassa ei ole suomalaisille kerrottu, että tällaiset väitteet työperäisen maahanmuuton hyödyistä ovat vääriä ja että ne perustuvat täysin utopistisiin toiveisiin, joilla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä.

Suomi ei tunnu haluavan hyödyllistä maahanmuuttoa

Ongelma on Purran mukaan siis se, ettei Suomi saa sellaista maahanmuuttoa, josta olisi hyötyä julkiselle taloudelle tai taloudelliselle huoltosuhteelle.

– Jos se saisi, tilanne voisi olla toinen. Suomi ei myöskään tee mitään saadakseen osakseen edes teoriassa hyödyllistä maahanmuuttoa. Me emme houkuttele huippuosaajia, Purra totesi.

– Sen sijaan järjestelmämme, antelias ja avoin sosiaaliturva ja julkiset palvelut sekä heikot työn kannustimet, lisää toisenlaista maahanmuuttoa. Kouluttamatonta, vähän koulutettua, matalapalkkasektoreille. Maailma, etenkin Aasia ja Afrikka, on ääriään myöten pullollaan tällaista joukkoa. He haluavat korkean elintason maihin, missä tahansa siirtolaiskanavassa.

Maahanmuutto nojaa sosiaaliturvaan

Tilastoista voidaan Purran mukaan todeta, ettei oikeiden osaajien määrässä juuri tapahdu muutosta, vaan nousu on hyvin maltillista.

– Sen sijaan matalapalkkasektoreille saapuvien määrä kasvaa koko ajan yhä kovempaa. Tämä maahanmuutto nojaa sosiaaliturvaan. Se ei tule toimeen palkallaan, se maksaa selvästi vähemmän veroja kuin saa tulonsiirtoja ja käyttää palveluita, se ei edes pysy hyvin työllisenä. Tällainen maahanmuutto on yksiselitteinen taloudellinen rasite veronmaksajalle ja julkiselle taloudelle. Puhumattakaan muista ongelmista, joita se yhteiskuntaan aiheuttaa, Purra perusteli.

Suomeen kohdistuva maahanmuutto täysin vääränlaista

Purra huomautti, ettei perussuomalaisilla ole mitään sitä vastaan, että Suomeen tulee maahanmuuttajia töihin saamaan palkkaa, jolla tulee toimeen, maksamaan veroja ja integroitumaan yhteiskuntaan.

– Mutta näin ei juuri tapahdu, aivan riippumatta siitä, kuinka kovaa kokoomus ja muut puolueet sekä elinkeinoelämä vaatimusta huutavat. Perussuomalaiset ei ole valmis tekemään politiikkaa toiveajattelun ja utopioiden tasolla, ei maahanmuutossa, ei ilmastopolitiikassa, ei EU-politiikassa, ei missään muussakaan, Purra linjasi.

– Kyse ei ole ihmisvihasta, rasismista tai ankeudesta, vaan tosiasioista ja taloudesta. Väitteet työperäisestä maahanmuutosta ovat bluffia tasan niin kauan kuin Suomi onnistuu saamaan sellaista maahanmuuttoa, josta on hyötyä, ja lopettaa vastaanottamasta sellaista maahanmuuttoa, joka kuormittaa julkista taloutta. Mikäli talouden kykypuolue kokoomus ei tätä ymmärrä, se ei oikeasti ole talouden kykypuolue, Purra näpäytti.

Maahanmuutto ei auta Suomen haasteisiin

Päätökset, joilla Suomen järjestelmän ongelmia voidaan korjata, ovat Purran mielestä poliitikoille vaikeita.

– Työ ei Suomessa useinkaan kannata, ei sen paremmin suomalaiselle kuin ulkomaalaisellekaan. Verokarhun suuri koura vie välistä liikaa, ja miksi vie? Siksi, että valtiolla on liikaa menoja.

– Syntyy korkea veroaste, maailman jyrkimpiin kuuluva progressio, korkea marginaaliveroaste jo varsin alhaisilla tuloilla ja eniten maailmassa tuloja tasaava järjestelmä. Siihen eivät auta väestön rahtaaminen kehitysmaista, kahden tai kolmen kerroksen työmarkkinat eivätkä etnisesti jakautuneet työtehtävät, päinvastoin, Purra huomautti.

– Kaikkein pahinta politiikassa on mielestäni monimutkaisten asioiden liiallinen yksinkertaistaminen. Juuri näin tässä on käynyt. On tragikoomista, että perussuomalaisia, jotka ovat ainoita tästä asiasta tosiasioiden pohjalta keskustelevia, syytetään päinvastaisesta.

Suomen Uutiset