Perussuomalaiset haluaa kotouttamisessa luopua monikulttuurisista käytänteistä ja siirtyä edellyttämään maahanmuuttajilta kielemme ja kulttuurimme omaksumista. Suomen islamisoituminen tulee päättäväisesti torjua. Humanitaaristen maahanmuuttajien kotouttamisessa pitää Tanskan mallin mukaisesti olla painopisteenä paluumuuttoon valmistaminen.

Perussuomalaisten tänään julkaistussa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa linjataan, että kotouttamispolitiikassa on luovuttava monikulttuurisista käytänteistä.

Kaiken kotouttamisen lähtökohtana on oltava kielemme ja kulttuurimme omaksuminen sekä työllistyminen. Vastuullinen valtiovalta ei tue sellaisten arvo- ja normijärjestelmien vakiintumista Suomessa, jotka ovat täysin ristiriidassa suomalaisen elämänmuodon kanssa.

Perussuomalaiset katsoo, että maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyminen on oltava maahanmuuttajien itsensä vastuulla. Julkisissa virastoissa, kouluissa ja muissa vastaavissa tiloissa on lopetettava maahanmuuttajien omilla kielillä järjestettävät palvelut ja opetus.

Ilmaisille tulkkipalveluille loppu

Perussuomalaiset pitää suomalaisen kotouttamispolitiikan ”konkurssijulistuksena” sitä, että esimerkiksi Kelasta on mahdollista saada palveluita arabiaksi ja somalin kielellä. Perussuomalaiset vaatiikin esimerkiksi ilmaisista tulkkipalveluiden tarjoamisesta luopumista, jolloin maahanmuuttajilta tulee alkaa edellyttää edistymistä kieliopinnoissa ja työllistymistä kohtuullisessa ajassa.

Humanitaaristen maahanmuuttajien kotouttamisessa pitää Tanskan mallin mukaisesti olla painopisteenä paluumuuttoon valmistaminen. Perussuomalaiset haluaa siis siirtyä tämän ryhmän kohdalla kotouttamisesta kotiuttamiseen.

Muslimien vaatimuksiin ei kompromisseja

Kuten muissa vanhoissa EU-maissa, Suomessakin monet kotouttamisen ongelmat liittyvät islamilaiseen kulttuuriin. Peruslähtökohdiltaan islamilainen traditio on ristiriidassa suomalaisen kristillisen ja humanistisen perinnön kanssa. Suomeen muuttavilta muslimeilta täytyy perussuomalaisten mielestä edellyttää sulautumista valtavirtayhteiskuntaan eikä niin, että Suomi alkaa islamisoitua. Suomessa ei pidä tehdä kompromisseja esimerkiksi naisten, lasten tai eläinten oikeuksissa suvaitsevaisuuden nimissä.

Muslimien rinnakkaisyhteiskunnan muodostumista ehkäistään muun muassa siten, että oppilaitoksissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa lopetetaan erivapauksien myöntäminen muslimeille. Ei ole perusteltua, että muslimilapsille annetaan oikeus olla osallistumatta esimerkiksi musiikin tai liikunnan tunneille. Musliminaisten omilla uimahallivuoroilla Suomen julkinen valta taas antaa signaalin, että islamilaisissa maissa valtavirtana oleva sukupuoli-apartheid voi jatkua Suomessakin.

Suomessa ei ole ollut tapana keskeyttää työpäivää rukoussessioiden takia. Perussuomalaiset katsoo myös, että Suomen tulee liittyä niiden lukuisten länsieurooppalaisten sivistysvaltioiden joukkoon, jotka ovat täysin tai osittain kieltäneet kasvot peittävien burka- ja niqab-huivien käytön julkisilla paikoilla.

Vauhtia paluumuuttoon

Humanitaarisen maahanmuuton tuloksena Suomessa asuu vuosi vuodelta enemmän maahanmuuttajia, joiden kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan on olematonta. Näiltä ihmisiltä puuttuu suomen kielen taito ja koulutus, ja usein heillä ei ole myöskään minkäänlaista työhistoriaa. Tämä kehitys on synnyttänyt Suomeen tiettyjen kansalaisuuksien rinnakkaisyhteiskuntia, joissa eletään oman alkuperämaan elämänrytmin mukaisesti.

Perussuomalaiset katsoo, että julkisen vallan ei tule seurata tällaista kehitystä toimettomana, vaan sen on kannustettava aktiivisesti vapaaehtoiseen maastamuuttoon integroitumishaluttomia maahanmuuttajia, joilla on voimassa oleva oleskelulupa.

Tanskassa on kehitetty ja Ruotsissa selvityksen alla taloudelliset tukimuodot, joilla integroitumiskyvyttömien maahanmuuttajien paluumuuttoa pyritään vauhdittamaan. Perussuomalaiset vaatii, että Suomessa pitää tehdä selvitys Tanskan ja Ruotsin käytännöistä aktiivisen vapaaehtoisen maastamuuton stimuloimiseksi ja saattaa ne omaan kansalliseen lainsäädäntöömme.

Suomen Uutiset