Maahanmuuttajataustaisen väestön kasvuvauhti on ollut hallitsematonta, ja yhä suurempi osuus Suomeen saapuvista maahanmuuttajista tulee keskitason tai matalan kehityksen maista. Perussuomalaiset varoittaa, että jos maahanmuuton laatuun ja määrään ei puututa tehokkailla lainsäädännöllisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä, ei hyvinvointivaltiollamme ole enää tulevaisuutta.

Suomen poliittisessa keskustelussa usein sanotaan maahanmuuton olevan ratkaisu milloin mihinkin ongelmaan, joskin maahanmuuton kulttuuria rikastavan vaikutuksen ylistämisestä on viime vuosina siirrytty pitkälti hokemiin maahanmuuttajista Suomen huoltosuhteen vahvistajina ja työvoimapulan paikkaajina.

Perussuomalaiset on tänään puheenjohtaja Riikka Purran johdolla julkaissut uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelman, jossa muun muassa tilastotiedoin puretaan auki maahanmuuttoon liittyviä hokemia ja myyttejä.

Yliedustettuina Kelan tulonsiirtojen saajissa

Maahanmuuttajat ovat Suomessa yliedustettuina kaikkien tulonsiirtojen saajissa. Tämä ei ole suuri yllätys, sillä vieraskielisten – eli muiden kielien kuin suomen tai ruotsin puhujien – työttömyysaste on pysynyt sitkeästi kaksinkertaisena kotimaisia kieliä puhuviin nähden. Ne maahanmuuttajat, jotka ovat töissä, työllistyvät yleensä matalapalkka-aloille, jolloin he usein joutuvat elämisensä kattamiseksi hakemaan palkan päälle tulonsiirtoja.

Jopa Kelan oman tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat saavat jopa kaksinkertaisen määrän etuisuuksia syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Maahanmuuttajat nostavat erityisesti työttömyysturvaa, asumistukea ja perustoimeentulotukea.

Maahanmuuttajien sosiaalitukiriippuvuus näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa asuu lähes puolet Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä. Esimerkiksi tammi-elokuussa 2022 Vantaalla maksetuista Kelan työttömyysetuuksista jopa 48,3 prosenttia, lähes puolet, maksettiin vieraskielisille, eli muiden kielien kuin suomen tai ruotsin kielen puhujille. Perustoimeentulon saajista samalla ajanjaksolla maahanmuuttajien osuus oli yli kolmannes, eli 35,5 prosenttia.

Huippuosaajia ei tule Suomeen

Paljon puhuttuja huippuosaajia Suomeen ei juurikaan tule, sen sijaan Suomi kohdemaana houkuttaa matalasti koulutettua, usein luku- ja kirjoitustaidotonta väestöä kehitysmaista.

Vuosien 2000 ja 2019 välillä Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten määrä, joiden taustamaa on joko keskitason tai matalan kehityksen maa, jopa viisinkertaistui lähes 100 000 yksilöön. Venäläiset ovat yhä suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa, mutta voimakkain kasvu tapahtuu jatkossa etenkin Lähi-idän ja Afrikan maiden kieliä puhuvien ryhmien kohdalla.

Perussuomalaiset painottaakin, että nykyinen pelkkään maahanmuuttoon perustuva väestönkasvu ja julkisen talouden kestävyysvaje eivät ole veronmaksajan näkökulmasta toimiva yhdistelmä.

Jos maahanmuuton laatuun ja määrään ei puututa tehokkailla lainsäädännöllisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä, ei hyvinvointivaltiollamme ole enää tulevaisuutta. Suomeen saapuvat maahanmuuttajat eivät suinkaan ole suomalaisten eläkkeiden rahoittajia tai työvoimapulan paikkaajia, vaan suomalaista kantaväestöä huomattavasti riippuvaisempia tulonsiirroista ja lisäksi tulijat kärsivät kroonisen korkeasta työttömyydestä.

SUOMEN UUTISET