Pakolaiskiintiö on jäänne 1970–1980-luvuilta ja siitä pitää perussuomalaisten mielestä luopua. Pakolaiskiintiö voidaan lakkauttaa porrastetusti, jolloin kiintiöön tulee valita vainottuja kristittyjä ja muita kotoutumisennusteeltaan positiivisia ryhmiä. Perussuomalaiset myös haluaa kiristää yleisesti Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiä ja esittää mahdollisuutta poistaa kansalaisuus vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä.

Nykyinen punavihreä hallitus on yleisessä maailmanparannusinnossaan kasvattanut pakolaiskiintiön kokoa huomattavasti edelliseen vaalikauteen nähden. Vastuuton linja tuleekin aiheuttamaan valtavat julkiset kustannukset ja kärjistämään entisestään maahanmuuttajien heikkoa kotoutumista Suomessa.

Pakolaisleirien tukeminen toimivampaa

Perussuomalaisten tänään julkaistussa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa esitetään, että pakolaiskiintiöstä tulee luopua kokonaan, kuten Itävallassakin tehtiin siirtolaiskriisin jälkimainingeissa. Jos pakolaiskiintiön lakkautus tehdään porrastetusti, on kiintiössä painotettava vainottuja kristittyjä ja muita ryhmiä, joiden kotoutumisennuste on positiivinen.

Pakolaisleirien tukeminen on huomattavasti toimivampaa ja kustannustehokkaampaa humanitaarista politiikkaa kuin kiintiöpakolaisuusjärjestelmän ylläpitäminen.

Kaksoiskansalaisuuksiin tiukennuksia

Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiä tulee perussuomalaisten mielestä kiristää huomattavasti siten, että kansalaisuuteen vaadittava asumisaika korotetaan 10 vuoteen. Samalla tulee kiristää kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimuksia.

Kaksoiskansalaisuus tulee rajata mahdolliseksi vain niille maahanmuuttajille, joiden toinen kotimaa on OECD-maa. Perussuomalaiset katsoo, että kahden eri valtion kansalaisuuden samanaikainen omistaminen voi tietyissä tapauksissa aiheuttaa maahanmuuttajalle lojaliteettiongelmia. Lisäksi ulkomaalaisen kotimaan hallituksella voi olla intressi käyttää Suomessa asuvia kansalaisiaan apuna hybridioperaatioissa tai vakoilussa.

Vakavasta rikoksesta kansalaisuus pois

Perussuomalaiset myös esittää, että jatkossa kansalaistamisen yleisten kriteerien ohella hakijalta on edellytettävä kansalaisuuskokeen läpäisyä, joka mittaa hakijan yhteiskuntatietoutta. Kaikista nykyisistä poikkeuksista ja helpotuksista kansalaisuusprosessissa tulee luopua ja maahanmuuttajalta on edellytettävä aidosti kykyä elättää itsensä ilman turvautumista tulonsiirtoihin.

Vakaviin rikoksiin syyllistyminen Suomessa pitää perussuomalaisten mielestä johtaa aina kansalaisuuden menettämiseen – ja kansalaisuuden poistamista tulee aina seurata karkotus yksilön lähtömaahan.

SUOMEN UUTISET