Hallituksen kotoutumislakia koskeva esitys sai täystyrmäyksen hallintovaliokunnan perussuomalaisilta ja kokoomuslaisilta edustajilta. Ryhmät näkivät esityksen olevan täysin ristiriidassa eduskunnan asettamien suuntaviivojen suhteen ja esittävät siksi esityksen hylkäämistä.

Hallintovaliokunnan perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajien mukaan ajattelutapa kotouttamisesta on esityksessä täysin nurinkurinen – maahanmuuttajille keskitytään lähinnä tarjoamaan lisää palveluita ilman minkäänlaisia vaatimuksia tai velvoitteita.

– Esitys ei vastaa lainkaan niihin muutoksiin, joita eduskunta on hallitukselta edellyttänyt. Velvoittavuuden sijaan esityksessä puhutaan kotoutumisohjelman muuttamisesta ”palvelutarjottimeksi”, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mari Rantanen ihmettelee.

– Suomen kotoutumispolitiikkaan tarvitaan muutos. Kotoutujan oikeuksia ja yhteiskunnan vastuuta korostavasta järjestelmästä on siirryttävä kohti kotoutujan velvollisuuksia ja omaa vastuuta. Hallituksen esityksellä mennään valitettavasti päinvastaiseen suuntaan, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie (kok.) jatkaa.

Ilman työtä ja suomen kielen taitoa ei kotoudu

Perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat huomauttavat, että ilman riittävää suomen kielen taitoa ja työntekoa ei pääse sisälle yhteiskuntaan eikä ilman työtä kotoudu. Jos Suomessa asuvilta maahanmuuttajilta ei vaadita oma-aloitteista sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, asuinalueiden ja koulujen tilanne tulee olemaan katastrofaalinen.

– Vieraskielisen väestön määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Tästä huolimatta Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on kasvattaa sopeutumattomien maahantulijoiden määrää piittaamatta nykyisestä ghettoutumisilmiöstä. On käsittämätöntä, miksi suuntaa ei edes yritetä muuttaa, hallintovaliokunnan jäsen Jenna Simula puuskahtaa.

– Jokaisen Suomeen jäävän on suunnattava – tarvittaessa opiskelun kautta – töihin. On elätettävä itsensä ja perheensä. On opittava kieli. On noudatettava maamme sääntöjä. Kielteisen päätöksen saaneet ja sopeutumiskyvyttömät on palautettava lähtömaihin, hallintovaliokunnan jäsen Heikki Vestman (kok.) jatkaa.

Hallituksen toiminta sai kritiikkiä

Perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat antavat kritiikkiä myös hallituksen toiminnalle suhteessa esityksen käsittelytapaan.

– Pidämme erittäin huonona hallituksen valinnoista johtuvaa menettelyä, jossa esitys runnottiin yllättäen läpi valiokunnasta poikkeuksellisella vauhdilla, käytännössä kahden viikon aikana. Laadukkaan lainsäädäntötyön näkökulmasta esityksen laajuuteen ja sen koskettamaan ongelmaan nähden esitys olisi tarvinnut huomattavasti pidemmän ja perusteellisemman aktiivisen käsittelyajan, perussuomalais- ja kokoomusedustajat päättävät.

Suomen Uutiset