Ruotsin yleisradioyhtiöissä otetaan mielellään kantaa kysymyksiin kansalaisten tasa-arvosta. Ainakin silloin, kun kyse on vähemmistön äänen saamisesta kuuluviin. Viimeisin epäkohta SVT:n listoilla on valkoihoisten miesten yliedustus uutismediassa.

Vaikka sukupuolet ovat väestössä tasapuolisesti edustettuina, uutismaailman ja median todellisuus on toinen. Kaksi kolmannesta kotimaan uutisista kertoo miehistä ja ei-valkoihoiset lähes loistavat poissaolollaan, urheilu-uutisia lukuun ottamatta. Näin todetaan Mediakompaniet-yhtiön Rättvisaren-tutkimuksessa, josta raportoi SVT.

Kotimaan uutisissa mies oli esillä 66 prosentissa tapauksista, naisen läsnäolo oli 34 prosenttia. Ulkomaan uutisissa ero oli vieläkin suurempi. Miesnäkökulma 76-prosenttinen ja naisten osuudeksi jäi 24 prosenttia. Uutismedian hyödyntämistä asiantuntijoista miehiä oli 76 prosenttia.

Valkoisen miehen media

Nuoret ja ikääntyneet olivat hekin aliedustettuina uutisoinnissa. XL-koon ihmisiä syrjitään puolestaan kuvissa, jotka olivat tarkastelun alla tekstin lisäksi. Pulskanpuoleiset kansalaiset pyritään tutkimuksen mukaan rajaamaan pois otoksista.

– Kärjistäen voidaan sanoa, että keski-ikäiset valkoiset miehet ovat eniten esillä, painottaa Mediakompanietin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Lita Nazar.

Hänen mukaansa muutosta ei juurikaan ole tapahtunut sitten edellisen, vastaavan tutkimuksen julkaisun vuonna 2019. Kyse on pohjimmiltaan myös viestimien taloudesta, jos ihmiset eivät koe mediaa omakseen:

– Jos ihmiset eivät näe itseään kuvissa tai tuntevat, ettei media puhuttele heitä, he voivat lopettaa kyseisen median kuluttamisen.

Uutiskäsite uusiksi

Rättvisaren-raportin periaatteellinen lähtökohta tosin on hiukan kyseenalainen tai ainakin vino. Sen tietää lähes jokainen uutismedian ammattilainen.

Uutisessa ei lähtökohtaisesti ole kyse ihmisen ihonväristä, sukupuolesta tai iästä vaan siitä, mitä tapahtuu todella. Uutinen siis heijastaa olemassaolevaa todellisuutta. Pohjoismaisittain tämä näyttäisi koskevan erityisesti rikosuutisointia.

Kokonaan toinen asia on sitten se, jos yleisradiotoiminnan piirissä on laajemminkin halua uutiskäsitteen uudistamiseen. Silloin äkillinen tapahtuma, asian yhteiskunnallinen painoarvo tai ihmisten kiinnostuksen kohteet pitää määritellä ylhäältäpäin uusiksi. Näin on monessa maassa toki tehtykin.

SUOMEN UUTISET