Suomen Uutiset oli kuunteluoppilaana Suomen Naisjärjestöjen anti-gender-tilaisuudessa. Mitä anti-gender edes tarkoittaa ja onko sen vastakohta kenties pro-gender vai jotain aivan muuta? Onko Suomessa tasa-arvovajetta? Ketä tai mitkä ovat ne tahot, jotka Naisjärjestöjen Keskusliiton uskomuksen mukaan pyrkivät ”aktiivisesti vastustamaan sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja tyttöjen sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia”?

Muun muassa näistä kysymyksistä Suomen Uutiset pyrki ottamaan selvää osallistuessaan etäyhteyden välityksellä maanantaina Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestämään kevättapahtumaan jonka otsikko oli ”Naisjärjestöt tasa-arvolla taantumusta vastaan – anti-gender-liikehdintä Suomessa ja EU:ssa”.

Aluksi on syytä selvittää, mikä on Naisjärjestöjen Keskusliitto (NK). Liiton verkkosivujen mukaan NK on vuonna 1911 perustettu sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Pyrimme saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan.

Ministeriöltä lähes miljoonan avustukset

Kuulostaa osittain hyvältä, osittain hämmentävältä. Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on kaikkina aikoina kannatettava ajatus. Sen sijaan epäselväksi jää, miten edistetään samaan aikaan sukupuolten tasa-arvoa, jos kantavana ajatuksena on edistää vain naisten ja tyttöjen oikeuksia, mutta ei anneta sen nyt häiritä.

Naisten nostaminen päätöksentekijöiksi on myös hyvä tavoite – edellyttäen, että päättäjiksi valitut naiset ovat myös tiedollisesti, taidollisesti ja kokemukseltaan pätevimpiä niihin tehtäviin, mihin tulevat valituiksi. Pelkkä sukupuoli nimitysperusteena tuntuu oudolta perusteelta.

NK:n toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), yksityiset säätiöt ja rahastot sekä jäsenjärjestöt. NK:n vuosikertomuksen mukaan vuonna 2020 merkittävin rahoituslähde oli OKM:n toiminta-avustus, 918 000 euroa.

Vuosikertomuksesta selviää myös, että pitkäjänteisen vaikuttamisen ja useiden aloitteiden jälkeen valtionapua nostettiin vuonna 2020 510 000 euroon. Lisäksi NK sai vuonna 2020 hanketukia OKM:lta 66 623 euroa sekä ulkoministeriön ETYJ-tukea 3 800 euroa. NK myös järjestää rahakeräyksiä ja saa vuokratuloja omistamistaan asunnoista.

Karismaattisia johtajia, ketä he ovat?

NK:n verkkosivulla ja Facebook-sivulla lietsotaan erilaisia uhkakuvia taantumuksellisista ”anti-gender-liikkeistä” jotka NK:n uskomuksen mukaan pyrkivät muun muassa ”näyttämään tasa-arvon vahingollisena kehityksenä”.

Kevättapahtumassa noudatettiin woke-henkistä ”turvallisen tilan” periaatetta, joka hyviksi katsottujen käsitysten nimissä samalla varmisti sen, että tilaisuudessa kuultiin vain samanmielisten hymistelyä.

Ensimmäisenä puhujavieraana oli sukupuolentutkimuksen dosentti, tutkijatohtori Julian Honkasalo, jonka puheenvuoron aiheena oli Uhkakuvien ja pelon merkitys anti-gender-propagandassa.

Honkasalo ei puheenvuorossaan juurikaan tarkenna, mitä antigender-ideologia on. Honkasalo tyytyi esittämään lainauksen filosofi Hannah Arendtin teoksesta Totalitarismin synty, jonka lainauksen mukaan totalitaarisen organisaation muodot ovat tyystin uudet, toisin kuin ideologinen sisältö tai iskulauseet. Ne on tarkoitettu muuttamaan liikkeen ydinfiktion ympärille kudotut propagandavalheet toimivaksi todellisuudeksi rakentamaan yhteiskunta, jonka jäsenet reagoivat valemaailman sääntöjen mukaan.

Honkasalon mukaan totalitaarinen liike tekee ”propagandaa tosissaan ja sen totisuus ilmenee sen kannattajien organisaatiossa pelottavammin kuin vastustajien fyysisessä tuhoamisessa”.

Honkasalo kytki puheissaan antigender-ideologian ”valetodellisuuteen” sen kummemmin avaamatta, mitä kummallakaan tarkoitetaan. Honkasalo myös viittasi ”karismaattisiin johtajiin” mutta ei nimennyt yhtäkään tällaista johtajaa.

Honkasalo esitti useita kysymyksen muotoon naamioituja vihjauksia, jotka turvallisen tilan periaatteen suojassa epäilemättä osuivat ja upposivat hedelmälliseen maaperään.

– Mä haluaisin kysyä, millaisia kuvitteellisia yhteisöjä oikeistopopulistinen politiikka tuottaa, Honkasalo kujersi vastaanottavaiselle yleisölle.

Kuka perusti anti-genderjuntan?

Ei ole täysin selvää, mitä tarkoittaa sana gender, mutta ei se mitään, yritetään ottaa selvää mitä on ”gender-ideologia” tutkijatohtori Honkasalon mukaan.

– Se on anti-feministinen disinformaation käsite. Anti-gender voisi yhtä hyvin olla antifeminismi, antifeministinen liike. Hyvin usein kukaan näistä toimijoista ei halua myöntää kuuluvansa anti-gender-junttaan, Honkasalo päästeli.

Hetkinen. Anti-gender-juntta. Mikä juntta on, kuka sen perusti ja ketkä muodostavat juntan? Ketä toimijat ovat? Kuunnellaan Honkasasaloa lisää, jos asia selviäisi.

– Tähän ideaan kuuluu länsimaisina perusarvoina muun muassa heteroseksuaalinen avioliitto ja perinteinen perhemalli. Sehän ei ole ongelma, koska me halutaan moninaisuutta. Ongelma on se, millaiset sukupuoliroolit liitetään ydinperhemalliin ja mikä on naisten asema. Osa haluaa palauttaa naisten aseman 1950-luvun naisten kotirouva-instituutiomalliin.

Honkasalon kotirouvavihjailu jää hämäräksi, sillä tasa-arvoisessa Suomessa esimerkiksi naisten korkeakoulutukselle ei ole esteitä eikä Suomessa naisten korkeakoulutus juurikaan eroa miesten koulutuksen tasosta. Tuskin tarvitsee mainita esimerkkejä Suomessa korkeakoulutetuista korkeassa asemassa tai päättäjinä olevista naisista. Jo nyt kaikki keskeiset Suomen hallituksen ministerit ovat naisia, kuten myös useimmat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat.

Kotirouvaksi ei tarvitse jäädä jos ei halua

Honkasalon kuvittelemasta halusta palauttaa naisten asema 1950-luvun kotirouvainstituutioon ei löydy viitteitä myöskään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivuilta. STM muistuttaa, että Suomi on yksi maailman johtavia maita tasa-arvon vaalimisessa. Suomi oli myös maailman ensimmäinen maa, joka myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet.

Itse asiassa Suomi on niin tasa-arvoinen ja jokaiselle sukupuolesta riippumatta valinnanvapauksia mahdollistava maa, että 2020-luvulla suomalaisella naisella on vapaus vaikka ryhtyä kotirouvaksi – jos sitä itse haluaa. Kukaan ei silti pakota tai edellytä ryhtymään.

Jos suomalainen nainen toisaalta haluaa ryhtyä tasavallan presidentiksi, pääministeriksi tai pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi, niin sekin kyllä onnistuu, ja moni on niihin tehtävin myös päässyt.

Yksi todellinen Suomessa naisiin kohdistuva uhka tai vaara on ulkomaalaistaustaisten miesten yliedustus seksuaalirikoksissa, mutta tästä aiheesta julkisrahoitteiset naisjärjestöt tai kansalaisjärjestöt eivät puhu mitään.

Venäjä, Venäjä – ja EU

NK:n tilaisuudessa kuultiin useita hämmentäviä puheenvuoroja, jotka jäivät vaille perusteita tai tarkempaa analyysia. NK:n puheenjohtajan Saara-Sofia Sirénin mukaan anti-gender toiminta olisi hyvin resursoitua, ja rahoitus kuulemma tulisi Venäjältä. Mikäpä siinä. Rahoitus, sikäli kun organisoitua rahoitusta edes on, voi tulla Venäjältä tai voi olla tulematta.

Feministi Emma Winieckin mielestä anti-gender liike olisi heikentämässä ”kaikkien sukupuolien” oikeuksia ja asemaa. Ilmassa roikkuva, mutta esittämättä jäänyt jatkokysymys tietenkin on, että mitkä ovat naisen ja miehen ohella muita sukupuolia koska kenelläkään ei ole muista sukupuolista tietoa tai havaintoa.

Tilaisuudessa oli läsnä myös kaksi korkean tason EU-päättäjää: europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen (kok) ja Heidi Hautala (vihr). Hautalan mukaan anti-gender -liikkeellä olisi jo 30 prosentin kannatus jopa EU-parlamentissa, Pietikäisen mukaan EU olisi Venäjän ohella anti-gender-liikkeen toinen merkittävä rahoittaja. Pietikäinen mainitsi myös, että EU:ssa on työn alla uutta sananvapautta kaventavia lainsäädäntöhankkeita.

Suomi on oikeasti tasa-arvon mallimaa

Useissa puheenvuoroissa korostui tasa-arvotyön tekemisen tärkeys. Täysin huomioimatta kuitenkin jätettiin se, että Suomi on jo nyt yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Tasa-arvo on kirjattu perustuslakimme perusoikeuksien joukkoon, ja Suomessa toimii myös virkavastuulla tasa-arvovaltuutettu, jonka tehtävänä on valvoa tasa-arvolakia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvopuhetta kuulee joka puolella niin paljon, että esimerkiksi missä tahansa tv:n ajankohtaisohjelmassa tasa-arvolauseilla voisi kotisohvalta pelata tasa-arvobingoa.

Myöskään objektiivinen tarkastelu ei osoita Suomessa merkittävää tasa-arvovajetta. Useiden tutkimusten mukaan Suomi on maailman kärjessä mitattaessa tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvo pitää sisällään sen, että naisilla asiat ovat Suomessa hyvin, kuten pitääkin olla.

NK:n tilaisuudessa vallitsevasta todellisuudesta saattoi kuitenkin saada synkemmän kuvan anti-gender ja antifeminismimaalailuineen. Kuullut puheenvuorot olivat enimmäkseen räikeästi liioittelevaa, samanmielisille tarkoitettua hymistelyä.

Asiat ovat kuitenkin toisin. Jos et suostu uskomaan, että Suomessa naiset saavat päättää asioista, niin voit kysyä keneltä tahansa naimisissa olevalta suomalaismieheltä.

SUOMEN UUTISET