Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien rahojen edunsaajien joukkoon kuuluvat esimerkiksi Seta ry, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry, Keskustaopiskelijat ry, vasemmistonuoret, Nuorten Kotkien Keskusliitto, Vasemmisto-opiskelijat sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry.

Nuorisoasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on myöntänyt nuorisojärjestöiksi kutsutuille poliittisille järjestöille yhteensä noin 18 600 000 euroa tukea kuluvan vuoden toimintaan. Avustusta sai kaikkiaan 95 järjestöä.

Ministeri Kurvinen kertoo rahoituksesta tyytyväisenä somessa ja vihjaa samalla rahaa valuneen ”nuorisoministerin kasvattajaseuroille”.

Peliaddiktiosta kärsivät kansalaiset rahoittajina

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa veikkausvoitto- ja budjettivaroilla. Rahapeliaddiktiosta kärsivät kansalaiset päätyvät siten välillisesti rahoittamaan poliittisten järjestöjen toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjaon edunsaajien joukkoon kuuluvat esimerkiksi Kokoomuksen Nuorten Liitto (586 500 €), Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry (79 200 €), Keskustaopiskelijat ry (59 800 €), Vasemmistonuoret (310 100 €), Nuorten Kotkien Keskusliitto (628 000 €), Vasemmisto-opiskelijat (20 000 €) sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry (165 900 €).

Yllättäen myös Seta ry (146 300 €) kuuluu nuorisojärjestöille jaettujen tukien saajiin.

Tuensaaja vaati Mannerheimin patsaan poistamista

Järjestöjen saamat avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään nuorisolakiin perustuen. Nuorisolain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja järjestön taloudenhoito.

Black Lives Matter -mielenosoitusten aikoihin Vasemmistonuoret on aiemmin muun muassa vaatinut Mannerheimin patsaan poistamista Helsingin keskustasta. Vasemmistonuorten nykyinen puheenjohtaja Pinja Vuorinen on julistanut olevansa kommunisti. Twitterissa Vuorinen on suunnitellut kuvakokoelmaa ”kaljuuntuvista pukumiesinsinööreistä”.

SUOMEN UUTISET