Keskustavetoinen Suomi-Venäjä-seura on viime vuosina vastaanottanut suuria summia valtionavustuksina opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM). Suomi-Venäjä-seuran johdossa ei kuitenkaan enää edes tiedetä, mihin rahat hupenevat. OKM:n julkaiseman oppaan valtionavustusten hakemisesta ja käytöstä ohjeiden mukaan avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Suomen Uutiset kertoi viime viikolla, että Suomi-Venäjä-seuralle myönnettävä vuosittainen 1,1 miljoonan euron julkinen avustus on yli puolet ystävyysseuroille kaikkiaan jaettavasta 2,1 miljoonasta eurosta. Summa on yli 20 kertaa suurempi kuin keskimääräinen ystävyysseuroille jaettu avustus.

Suomi-Venäjä-seuran nykyinen puheenjohtaja on keskustan kansanedustaja Petri Honkonen, joka aloitti tehtävässä vuonna 2020.

Keskustan ex-ministeri ja keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni toimi puheenjohtajana vuosina 2015-2019. Vuosina 2014-2015 Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajan nuijaa heilutti niin ikään keskustalainen puolueen (nyttemmin jo entinen) varapuheenjohtaja ja ex-ministeri Paula Lehtomäki. Seuralla on toimisto Helsingin Katajanokalla.

Ei mennyt ihan ohjeiden mukaan

OKM noudattaa valtionavustusten myöntämisessä ja niiden valvonnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti valtionavustuslakia sekä muita viranomaisohjeita.

OKM on viime vuonna julkaissut oppaan valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Oppaan ohjeiden mukaan avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Tänä vuonna Suomi-Venäjä-seura sai yli 825 000 euroa OKM:lta. Verkkouutiset-lehden jutussa Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Honkonen kuitenkin esittää, että hänellä ei ole tietoa, miten seuran saamat tukirahat on tarkoitus käyttää.

– En osaa sanoa sitä vielä. Olemme ideoineet nopeasti uusia toimintamuotoja, joiden kautta saisimme venäläistä rauhanaktivismia Suomessa esille, estäisimme vihapuhetta ja lisäisimme kulttuurista vuorovaikutusta, Honkonen sanoo aiemmin Talouselämälle antamassaan haastattelussa.

Rahojen käyttö ristiriidassa sääntöjen kanssa

Honkosen puheet ovat ristiriidassa valtionavustuksen myöntämisen sääntöjen kanssa, sillä avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Suomen Uutiset kysyi OKM:lta, onko OKM pyytämässä Suomi-Venäjä-seuralta selvitystä rahojen käytöstä sen johdosta, että seurassa ei tiedetä, miten se käyttää avustusrahat.

OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston asiantuntija Sanna Käyhkö ei avaa tarkemmin, miten tilanteeseen ollaan puuttumassa. Käyhkön mukaan avustuksen saaja on kuitenkin aikanaan velvollinen esittämään selvityksen rahojen käytöstä.

– Kuluvalle vuodelle Suomi-Venäjä-seuralle myönnetty toiminta-avustus on myönnetty hakemuksen perusteella. Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa ministeriölle muutoksesta, joka vaikuttaa valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen, avustuksen käyttöön tai muihin avustuksen käytölle asetettujen ehtojen ja rajoitusten toteutumiseen. Lisäksi avustuksen saajan tulee ilmoittaa ministeriölle niistä olennaisista muutoksista, jotka liittyvät avustettavan toiminnan toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai rahoitukseen. Avustuksensaaja voi myös hakea käyttöajan pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta ministeriöltä, Käyhkö toteaa.

Epäselvyyksiä aiemminkin

Suomi-Venäjä-seuralle myönnettyjen rahojen käytössä on ilmennyt aiemminkin epäselvyyksiä.

Talouselämä-lehti uutisoi viime vuonna, että seura on maksanut toimitiloistaan vuokraa itse omistamalleen Merihaan tilapalvelu Oy:lle, minkä jälkeen OKM ilmoitti tekevänsä tarkastuksen mahdollisesta sääntöjen vastaisesta valtiontuen käytöstä.

– Ministeriössä on parhaillaan vireillä taloustarkastus Suomi-Venäjä-seuran talouteen liittyen siltä osin, kun kyse on ollut Merihaan tilapalvelu Oy:hyn liittyvistä eristä. Taloustarkastus on vielä kesken, Käyhkö kertoo.

SUOMEN UUTISET