Viime päivinä mediassa on esitetty joukko perusopetusta koskevia puheenvuoroja, joissa vuoroin vaaditaan “sateenkaariseksin” perusteiden selostamista 5-luokkalaisille ja vuoroin puhutaan sukupuolesta “jatkumona”, jota ei voi binäärisesti kategorisoida miehiin ja naisiin.

– Katsomme keskustelun vaativan tervehenkisempää puheenvuoroa. Tästä syystä vaadimme, että peruskoulussa annettavassa seksuaaliopetuksessa on palattava perusasioihin ja opetettava selkeästi, että sukupuolia on kaksi: mies ja nainen, Perussuomalainen Nuoriso painottaa tiedotteessaan.

PS-Nuorison mielestä lasten opetuksessa tulisi pidättäytyä epäolennaisuuksista.

– Sukupuolet ovat olemassa syystä: perheen perustamista varten. Prosessissa ei ole kolmansia pyöriä. Mikään tahto maailmassa, mikään määrä “edistyksellistä” rajoja ja normeja rikkovaa ideologiaa ei tätä tosiasiaa muuta. Ihmiset ovat vähemmän yllättäen rajallisia otuksia, jotka eivät itsemäärittelyn voimallakaan kaikkeen taivu. On monenlaisia miehiä ja naisia, muilla ei oikein edes nimeä. Mitä ne ovat? Mitä ne tekevät? pohtii pääsihteeri Eetu Saarenpää.

Ei saa opettaa kiistattomina totuuksina

PS-Nuorion mukaan peruskouluissa ei pitäisi suhtautua myönteisesti sellaisiin väitteisiin, jotka kuka tahansa maalaisjärjen omaava voi muita ihmisiä tarkkailemalla ja yksinkertaisia biologisia mekanismeja havainnoimalla todeta vääriksi.

– Useamman kuin kahden sukupuolen olemassaolon puolesta ei ole ainuttakaan biologista todistetta, joten sukupuolen binäärisyys tulee opettaa peruskoululaisille itsestään selvänä tosiseikkana. Tämä ei poissulje niitä ihmisiä, joiden sukupuoli on binäärisellä jakaumalla epäselvä, mutta jotka eivät kuitenkaan muodosta omaa sukupuoltaan.

– Sukupuolentutkimuksen kentällä vallitsevaksi nousseet näkemykset sukupuoli-identiteetistä eivät ole yksioikoisia ja niitä ei saa siitä syystä opettaa kiistattomina totuuksina varsinkaan varhaisessa kehitysvaiheessa oleville lapsille, huomauttaa hallituksen jäsen Ville Heinikainen.

Perusasiat jääneet vähemmälle huomiolle

Tämän lisäksi seksuaaliopetuksessa on PS-Nuorison mielestä korostettava nykyistä enemmän muitakin perusasioita, jotka eivät saa nykyisessä opetussisällössä vaadittavaa huomiota.

– Esimerkiksi iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen on kerrottava seksuaalikasvatuksen oppitunneilla enemmän, sillä asiantuntijoiden mukaan suomalaisilla on tästä usein puutteelliset tiedot. Nykyisin Suomessa yksi syy syntyvyyden laskulle on perheellistymisen yrittäminen liian myöhäisellä iällä.

SUOMEN UUTISET