Uudistunut translaki näyttäisi olevan vain välivaihe sukupuoliaktivistien tavoitteessa ulottaa kyseenalaiset, terveen kehon muokkaamiseen tähtäävät menetelmät myös lapsille. Sukupuoli- ja transaktivismin etujärjestöksi muuttunut Seta vaati jo viisi vuotta sitten murrosikää lykkäävien hoitojen tarjoamista alaikäisille. Eduskunnassa sama vaatimus kuultiin keväällä.


Eduskunta hyväksyi keväällä translain, joka sallii täysi-ikäiselle sukupuolimerkinnän vaihtamisen omalla ilmoituksella.

Laki herätti kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan, mutta hallituspuolueet ovat olleet haluttomia keskustelemaan lain ongelmakohdista. Useissa asiantuntijakuulemisissa ongelmallisena on pidetty muun muassa mahdollisten väärinkäytösten vuoksi etenkin juridisen sukupuolen vahvistamista ilman lääketieteellistä arviointia.

Translain käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin myös hallituspuolueiden edustajien enemmistön turvin lausuma, jossa eduskunta edellyttää valtioneuvostoa valmistelemaan tarvittavat muutokset, jotta jatkossa myös alaikäiset lapset ja nuoret voisivat määritellä itse sukupuolensa nyt päätetyn lain mukaisesti. Käytännössä vihervasemmisto aikoo seuraavaksi laittaa translain koskemaan myös alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Seta muuttui transaktivistien etujärjestöksi

Onko transuttaminen mennyt jo liian pitkälle? Kaikesta päätellen translaki näyttäisi olevan vain välivaihe sukupuoliaktivistien tavoitteessa ulottaa kyseenalaiset, terveen kehon muokkaamiseen tähtäävät menetelmät myös lapsille.

Sukupuoli- ja transaktivismin etujärjestöksi muuttunut Seta vaati jo viisi vuotta sitten murrosikää lykkäävien hoitojen tarjoamista alaikäisille. huhtikuussa 2018 julkaistussa raportissaan Seta vaatii ”hyvinvoinnin” ja ”oikeuksien” nimissä ”asiantuntevaa apua ja vertaistukea sukupuoli-identiteettinsä ja kehoidentiteettinsä työstämiseen”.

Raportin mukaan ”Oikeus hyvään, asiantuntevaan ja oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu muun muassa tarjoamalla sukupuoliristiriidasta kokevalle alaikäiselle puberteettia lykkäävää hoitoa.”

Koko vihervasemmiston yhteinen projekti

Se, mitä Seta esitti jo viisi vuotta sitten, on tänä päivänä muuttunut osaksi vihervasemmiston valtavirtapolitiikkaa. Vasemmistoliittoa edustava kansanedustaja Veronika Honkasalo vaati talvella eduskunnassa ”mahdollisuutta elämään jokaiselle lapselle ja nuorelle kokemassaan sukupuolessa”.

Vasemmistoliitto olisi jo translaissa halunnut ulottaa sukupuolen juridisen vaihtamisen mahdollisuuden myös alaikäisille, mutta tavoitteet ulottuvat pidemmälle.

– Murrosikää jarruttavien hormoniblokkerien saatavuutta pitää helpottaa, Honkasalo lausui ja vaati samalla ”transprosessia” alaikäisille.

Lasten ”transuttaminen” onkin tänä päivänä koko vihervasemmiston yhteinen projekti, sillä myös vihreät vaatii puolueohjelmassaan murrosikää lykkäävien blokkerien ja muiden hoitojen saatavuuden varmistamista.

Nuorisopsykiatrian professori torppaa hoidot

Lasten ”transuttamiseen” tähtäävät menetelmät ja erilaiset hoitokeinot ovat maailmalla kohdanneet vastatuulta.

Isossa-Britanniassa sukupuoli-identiteetin häiriöistä kärsiville lapsille ja nuorille hormonihoitoja aiemmin tarjonnut Tavistock-klinikka on nyt suurissa vaikeuksissa useiden nuorien potilaiden ja näiden vanhempien syyttäessä klinikkaa lasten vahingoittamisesta ja hoitojen tarjoamisesta ilman kunnollista diagnoosia.

Klinikkaa ja sen palvelua on kritisoitu muun muassa herkässä mielentilassa olleiden lasten hoputtamisesta ottamaan murrosiän alkamista viivästyttäviä hormoniblokkereita. Hormoneita on klinikalla ilmeisesti tarjottu ilman asianmukaista arviointia ja diagnoosia.

Viime kesänä klinikka määrättiin suljettavaksi. Lopullinen sulkemispäätös perustuu erityisesti lastenlääkärin raporttiin, jossa todetaan, että klinikan henkilökunnalla ei ole ollut tarpeeksi ymmärrystä potilastyypeistä ja siitä, että useiden lasten ja nuorten hormonihoitojen aloittamiseksi ei ole ollut riittävästi kliinisiä todisteita.

Myös useat kotimaiset asiantuntijat, esimerkiksi nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala, torppaavat alaikäisten sukupuoli-identiteetin häiriöiden pönkittämisen.

Kaltialan mukaan nuoren kehitystä ei suinkaan edistä se, että nuoren itseilmaisua tuetaan ja ohjataan ulkopuolelta.

– Mielen tasapaino ei synny siitä, että saa toiset tekemään ja näkemään mitä haluaa, Kaltiala sanoo.

Transaktivistit kieltäytyvät keskustelusta

Transaktivismi ja keskustelu translaista on siis vahvasti polarisoitunut ja politisoitunut, mikä ilmenee siinä, että transaktivismin puolen valinneet tahot kieltäytyvät täysin keskustelemasta ongelmakohdista ja transhoitojen vaaroista.

Talvella eduskunnassa oppositio, etenkin perussuomalaiset esittivät runsaasti huolenaiheita lain väärinkäytön mahdollisuuksista sekä vaikutuksista lapsiin. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ministerit kuitenkin lähinnä viittasivat kintaalla opposition esittämille huolille ja tarkkanäköiselle kritiikille translain haittavaikutuksista muun muassa naisurheiluun.

Marinin hallitus on koko kautensa ajan vakuutellut perustavansa toimintansa tutkitulle tiedolle. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen huomautti kuitenkin jo talvella, että tosiasiassa Marinin hallitus on toiminut päinvastoin edistämällä biologisille tosiasioille vastakkaisia näkemyksiä sukupuolten moninaisuudesta. Jopa virallisiin asiakirjoihin on ujutettu ideologiaan – eikä biologiaan – perustuvia termejä.

SUOMEN UUTISET