Koronapandemian rajoitustoimien vuoksi miljoonat yhdysvaltalaiset ovat jääneet vaille työtä ja toimeentuloa. Politiikot vastasivat massatyöttömyyteen väliaikaisella liittovaltion työttömyystuella ja häätökiellolla. Molemmat apukeinot ovat päättyneet, eivätkä politiikot ole päässeet yhteisymmärrykseen jatkosta.

Häätökiellon jatko ei mennyt läpi kongressissa, ja vuokranantajat voivat edetä häätötoimissaan monissa osavaltioissa. Häätöjä on jo laitettu vireille. CNBC:n mukaan häätöuhka on kasaantunut afroamerikkalaisille ja latinoille.

Presidentti Donald Trump on kertonut runnovansa häätösuojan jatkoajan läpi, mutta hänen ei arvella voivan sitä tehdä ilman lainsäätäjien myötävaikutusta.

Työttömyyskorvauksen jatkosta ei sopua

Pandemian ensiaallon pyyhkiessä läpi Yhdysvaltojen, päättäjät sopivat 600 dollarin viikottaisesta liittovaltiotason työttömyystuesta. Tuki oli väliaikainen ja se päättyi heinäkuun lopulla.

Demokraattipuolue haluaisi jatkaa tukea sellaisenaan ensi vuoden alkupuolelle asti, mutta republikaanien mielestä liittovaltion velkaa ei voida lisätä mielin määrin. Republikaanit epäilevät avokätisen tuen poistavan kannustimia työntekoon. Republikaanit tarjoavat 200 dollarin viikottaista tukea.

Osapuolet eivät ole päässeet tuen määrästä sopuun. Se on välttämätöntä, koska kummallakaan puolueella ei ole enemmistöä sekä senaatissa että kongressissa.

Sen sijaan puolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen 1 200 dollarin kertakorvauksesta amerikkalaisille. Yhtä suuri kertakorvaus maksettiin myös pandemian alkuvaiheessa.

Häätösuman pelätään pahenevan

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan häätösuma koskee jo nyt tuhansia perheitä. Asiantuntijoiden mukaan tilanne pahenee tulevina viikkoina.

AP kirjoittaa Hondurasista Yhdysvaltoihin muuttaneesta Kelyn Yanezista, joka asuu laittomasti Yhdysvalloissa. Hänen tarinansa on varsin tavanomainen. Pienipalkkaisia palvelutöitä tekevät ovat jääneet vaille töitä ja he ovat olleet täysin riippuvaisia liittovaltion työttömyyskorvauksista.

Kansallisessa kyselyssä 26,5 prosenttia aikuisväestöstä ei ole pystynyt hoitamaan heinäkuun vuokraansa, eivätkä he luota vuokranmaksukykyynsä elokuunkaan aikana.

Henri Alakylä