Kansanedustaja Reijo Hongisto (ps.) on huolissaan koulurauhan rapautumisesta ja sen myötä kouluihin kasaantuvista ongelmista. Häiriköivät oppilaat terrorisoivat luokkatovereitaan ja vaikeuttavat heidän opiskeluaan, sekä lisäävät kohtuuttomasti opettajien työtaakkaa.

Opettajan aika on poliisitaustaisen Hongiston mukaan tarkoitettu opettamiseen eikä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen luokkahuoneessa.

– Tilanne kuormittaa henkisesti sekä opiskeluunsa panostavia oppilaita että opettajia. Opettajien työuupumus on lisääntynyt viime aikoina pitkälti juuri kurinpito-ongelmien vuoksi.

Hongisto pitää ongelmallisena sitä, ettei häiriökäyttäytymisestä tehdä merkintää oppilaan ero- tai päättötodistukseen. Hän kysyy torstaina eduskunnassa hallituksen kantaa siihen, pitäisikö oppilaiden päättötodistukseen jatkossa merkitä arvio käyttäytymisestä.