Tagi: Reijo Hongisto

MATTI MATIKAINEN

Lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden käyttämistä sekä ohjata yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä tarpeellisilla järjestysluonteisilla säännöksillä. Säännöt eivät määritä kokoontumiselle enimmäisaikaa.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Yksi nykyhallituksen tärkeimmistä tavoitteista on keventää, nopeuttaa ja joustavoittaa päätöksentekoa turhia normeja purkamalla. Norminpurku kohdennetaan myös maa- ja metsätaloussektorille. Viime viikkojen aikana kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) tukijärjestelmän toimeenpanossa ilmenneiden ongelmien takia on osa tukihakemuksista hylätty. Tämän seurauksena osa metsureista on siirtynyt jo muihin työtehtäviin ja monissa metsänhoitoyhdistyksissä on jouduttu käynnistämään metsurien yt-neuvottelut. Puuta tarvitaan entistä...  Lue lisää >