Yksi nykyhallituksen tärkeimmistä tavoitteista on keventää, nopeuttaa ja joustavoittaa päätöksentekoa turhia normeja purkamalla. Norminpurku kohdennetaan myös maa- ja metsätaloussektorille.

Viime viikkojen aikana kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) tukijärjestelmän toimeenpanossa ilmenneiden ongelmien takia on osa tukihakemuksista hylätty. Tämän seurauksena osa metsureista on siirtynyt jo muihin työtehtäviin ja monissa metsänhoitoyhdistyksissä on jouduttu käynnistämään metsurien yt-neuvottelut.

Puuta tarvitaan entistä enemmän

Perussuomalaisten kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Reijo Hongisto pitää nyt syntynyttä tilannetta erittäin vaikeana.

– Meillä ei ole varaa tässä talous- ja työllisyystilanteessa kikkailla asianomaisten myöntövaltuuksien kanssa, vaan ne on hetimiten saatava kuntoon. Meillä ei ole muutoinkaan varaa lipsua siitä isosta kokonaiskuvasta, joka luotiin hallitusohjelmaan Smolnassa vuosi sitten, koska metsäteollisuutta ajetaan aivan oikeutetusti jälleen maamme eturiviin. Tämänkaltaiset uutiset muiden muassa myöntövaltuuksien puutteesta voivat helpostikin katkaista Suomen puujalat tilanteessa, jossa puuta tarvitaan entistä enemmän, Hongisto varoittaa.

– Perussuomalaiset näkevät muutoinkin, että jatkossa on tärkeää turvata tuen kohdentaminen oikein juuri taimikoiden varhaishoitoon, mikä tukee ja parantaa erinomaisesti metsiemme metsänkasvatusketjua. Täten tuella varmistetaan metsien tuleva kehitys ja arvopuun kasvu. Tämä on kaikkien suomalaisten etu.

SUOMEN UUTISET