Perussuomalaisten poliisikansanedustajat ovat tyytyväisiä hallituksen panostuksista turvallisuuteen.

Hallitus kohdentaa ensi vuonna 34,5 miljoonaa euroa lisää poliisin ydintoimintojen turvaamiseen. Myös Supon määrärahoja tullaan korottamaan 3,5 miljoonalla eurolla. Kansanedustajien mielestä on tervetullutta, että määrärahoja lisätään myös muulle turvallisuuteen kuten rajavartiolaitokselle ja puolustukselle.

Perussuomalaiset poliisikansanedustajat Mika Raatikainen, Veera Ruoho, Reijo Hongisto, Tom Packalén ja Kari Kulmala painottavat, että toimintaympäristömme on muuttunut selkeästi entistä arvaamattomammaksi.

– Siksi on äärimmäisen tärkeää, että hallitus on reagoinut tähän muuttuneeseen tilanteeseen varautumalla entistä tehokkaammin hybridiuhkiin, terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, edustajat toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Samalla kansanedustajat muistuttavat, että poliisimiesten määrää vähennettiin edellisten hallituskausien aikana useamman kerran.

– Suomessa on edelleen väkilukuun suhteutettuna vähemmän poliiseja kuin melkein missä tahansa muussa maassa. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on ollut nousussa, kun Suomessa suunta on ollut hieman laskeva. Erilaisten kyselyiden mukaan kansalaiset haluaisivat lisää poliiseja turvaamaan arkeaan.

Poliisikansanedustajat pitävät erittäin valitettavana, että sisäisestä turvallisuudesta vastuun kantava poliisi joutuu elämään toimintarahojensa suhteen kädestä suuhun. Poliisin rahoitus tulisi turvata jatkossa kestävästi hallituskausien yli.

Kuitenkin nyt tehdyt satsaukset osoittavat, että hallitus pyrkii korjaamaan tilannetta ja suunta on kansalaisten turvallisuuden kannalta oikea. Perussuomalaiset kansanedustajat jatkavat edelleen työtä sen eteen, että turvallisuusviranomaiset saisivat riittävät resurssit, joilla vastata turvallisuusuhkiin.

SUOMEN UUTISET