Mihin toimiin asianomainen ministeri ryhtyy saattaakseen Suomen turvapaikkastatuksen myöntämislinjan samalle tasolle muiden Euroopan vertailumaiden kanssa, tiedustelee poliisikansanedustaja Reijo Hongisto tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä

Hongiston mielestä maahanmuuttovirastolla (Migri) on selvästi löysempi linja turvapaikkastatuksen myöntämisessä kuin muilla Euroopan maihilla. Tämä saattaa olla Hongiston mukaan olla syynä siihen, miksi Suomeen tulvi turvapaikanhakijoita historiallinen määrä viime kesän ja syksyn aikana.

Migrin päätöksissä Suomen linja ei kuitenkaan näytä kiristyneen millään tavalla, Hongisto huomauttaa.

– Pikemminkin on käynyt päinvastoin. Alkanut vuosi on vienyt Suomea yhä kauemmas muiden Pohjoismaiden ja muun Euroopan linjasta. Helmikuun tilastot osoittavat, että käytännössä jo lähes kaikki somalialaiset saavat turvapaikkastatuksen.

– Helmikuussa 2016 jopa 96 % somalialaiseksi itsensä ilmoittaneista sai turvapaikkastatuksen Suomessa. Yksikään toinen eurooppalainen maa ei ole myöntänyt turvapaikkaa yli 90 %:lle hakijoista. Tanska ja Alankomaat eivät myöntäneet yhdellekään somalialaiselle turvapaikkastatusta, vaikka ne noudattavat samoja kansainvälisiä sopimuksia kuin Suomi.

– Kyseessä näyttääkin olevan somalialaisten suhteen Suomen oma ja muista EU-maista täysin poikkeava linja.

SUOMEN UUTISET