Helsingin hallinto-oikeuteen on tämän vuoden aikana saapunut yli 750 Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksistä tehtyä valitusta.

Määrä on jo nyt suuri, sillä koko edellisvuoden aikana turvapaikkavalituksia saapui kaikkiaan 1 168.

Keväällä vauhti vain kiihtyy

Hallinto-oikeuteen saapuvien valitusten odotetaan lisääntyvän entisestään huhti-toukokuun aikana, kun Maahanmuuttoviraston tekemien turvapaikkapäätösten määrän ennustetaan kasvavan huomattavasti.

Tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika turvapaikka-asioissa on noin kahdeksan kuukautta.

– Nopeutetun käsittelyn piiriin kuuluvat asiat ratkaistaan keskimäärin noin viidessä kuukaudessa. Nopeutetussa käsittelyssä ratkaistaan muun muassa uusintahakemuksista tehdyt valitukset sekä niin sanottuun Dublin-asetukseen perustuvat asiat. Tavoitteena on, että asiamäärän kasvusta huolimatta käsittelyaikoja pystytään nopeuttamaan, hallinto-oikeuden tiedote kertoo.

Jaosto palkkaa 100 uutta työntekijää

Valitusten määrän kasvuun on varauduttu myös lisäbudjetissa 7,8 miljoonan euron lisämäärärahalla. Määrärahan turvin on vuoden alussa voitu muun ohella perustaa yksinomaan turvapaikka-asioihin keskittyvä 7. jaosto.

Uusien työntekijöiden rekrytointi jaostolle aloitettiin viime vuoden puolella ja rekrytoinnit jatkuvat kevään ajan. Tämän hetkisen arvion mukaan yhteensä noin 100 uutta henkilöä rekrytoidaan vuoden loppuun kestäviin virkasuhteisiin.

SUOMEN UUTISET