Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Hongisto on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen vilkkaasti liikennöitävien teiden kunnosta.

– Tuhannet tiekilometrit vaativat pikaista korjausta ja ainakin päällysteen uusimista. Pelkät urapaikkaukset eivät enää riitä, Hongisto huomauttaa.

– Valtaosa teistämme saataisiin kuntoon kevyellä korjauksella ja päällysteen uusimisella, ja näin vältyttäisiin teiden runkojen pettämisiltä. Jos tien runko pettää, korjaus on suoritettava välittömästi ja kustannukset ovat huomattavasti kalliimmat kuin pelkän päällystämisen osalta.

Öljyn hinta laskee kustannuksia

Teiden päällystämisessä tarvittavan bitumin hinta vaikuttaa noin 30-40 % päällystämisen kokonaishintaan. Bitumin hinta on suoraan verrannollinen öljyn hintaan.

– Öljyn maailmanmarkkinahinta on viime kuukausina laskenut ja samalla tavalla on käynyt myös bitumin hinnalle, vaikkakin bitumi laskee hieman viiveellä öljyn hintaan verrattuna. Kuitenkin on selvästi todettu, että bitumin hinta ei ole ollut tällä tasolla moneen vuoteen.

– Nyt olisi järkevää hyödyntää alhaalla oleva öljyn maailmanmarkkinahinta ja päällystää ja korjata tiestöämme mahdollisimman paljon tulevana kesänä. Jos jätämme nyt tilaisuutemme käyttämättä ja odotamme teiden perinpohjaista rapautumista, joudumme kuitenkin korjaamaan tiestöämme myöhemmin ja silloin öljyn hinta voi olla huomattavasti korkeampi, samoin kuin korjaamiseen käytettävän rahan korkokin, Hongisto huomauttaa ja sanoo teiden päällystystöiden tuovan myös kipeästi kaivattuja työpaikkoja.

SUOMEN UUTISET