Maa-ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Reijo Hongisto (ps.) on tyytyväinen valiokuntansa mietintöön.

– Sujakamman hallitusohjelman mukaisesti uudistus sujuvoittaa metsästyskäytäntöjä, toteaa metsästystä harrastava Hongisto, joka on myös eduskunnan eräkerhon puheenjohtaja.

Valiokunta on yksimielinen hallituksen esityksessä tehtäviin muutoksiin, jotka ovat sallivampia ja selkeämpiä voimassa olevaan lakiin verrattuna.

– Metsästäjää aseineen saa kuljettaa jatkossa mönkijässä tai traktorissa silloin, kun noudetaan kaadettua hirveä tiealueen ulkopuolelta, ja metsästykseen hyväksyttäjä jousia on lupa käyttää hirveä pienempien hirvieläinten kaatamiseen.

Naakka ei nauti rauhoitettua asemaa

Valiokunta esittää mietinnössään, että vuosikausia eduskuntaakin puhuttanut naakka-asia nostetaan erityistarkasteluun tavoitteena siirtää naakka kokonaan rauhoitetusta linnusta muiden varislintujen joukkoon.

Erityisen tyytyväinen Reijo Hongisto on mietinnön kirjaukseen: Valiokunta toteaa, että naakka on mainittu lintudirektiivin liitteessä II/2. Siten lintudirektiivi mahdollistaa lajin metsästyksen, mutta silloin ei lajin aiheuttamia vahinkoja voitaisi korvata. Valiokunta pitää tarpeellisena, että naakka säädetään metsästettäväksi lajiksi, jolloin myös metsästyslain 41b §:n mukaiset edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle tulisivat mahdollisiksi.

Karhu ja haaska

Mietinnössään valiokunta pitää välttämättömänä, että valmisteltavana olevaan karhukannan hoitosuunnitelmaan liittyvänä toimenpiteenä tehdään kokonaisvaltainen selvitys ravintohoukuttimien käyttöön liittyvän lainsäädännön muutostarpeista.

Tällä hetkellä tilanne on monella tavalla sekava. Houkuttimen käyttö sallitaan karhun metsästysalueella erämatkailuun liittyvässä valokuvaustoiminnassa mutta ei kannanhoidollisessa metsästyksessä. Riistapeltojen ja viljelyspeltojen välinen suhde on myös epämääräinen, karhu on moniruokainen ja syö mielellään viljaa.

SUOMEN UUTISET