Uusi asedirektiivi uhkaa rampauttaa pahasti ampumaurheilukenttää. Direktiivi uhkaa myös Suomen maanpuolustuskykyä ja saattaa lopettaa reserviläisten harjoitusmahdollisuudet. Jussi Halla-aho kävi perjantaina läpi EU:n komission esittämän ampuma-asedirektiivin mahdollisia vaikutuksia.

EU:n komission esittämä uusi ampuma-asedirektiivi on herättänyt suurta hämmennystä ampumaurheilijoiden ja reserviläisten keskuudessa. Asiaa on laajuuteensa nähden käsitelty Suomalaisissa viestimissä ällistyttävän vähän.

”Puoliautomaattisia aseita käytetään kuitenkin erittäin laajalti ampumaurheilussa. Suomessa harjoitetaan practical shooting –lajia, jossa Suomi on saavuttanut merkittävää kansainvälistä menestystä. Niin ikään kansallinen laji on sovellettu reserviläisammunta, joka ylläpitää reserviläisten omaehtoista ja omakustanteista ampumataitoa. ”

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.)kävi perjantain infotilaisuudessa läpi direktiivin keskeisiä ongelmakohtia. Niitä olivat:

– Aseiden etämyynnin kieltäminen muilta kuin laillistetuilta kauppiailta. Tämä olisi ongelmallista pitkien etäisyyksien Suomessa.

– Asekeräilijöiden sisällyttäminen direktiiviin. Halla-ahon mukaan keräilijöiden aseita ei ole koskaan käytetty rikokseen tekemiseen.

– Kaikkien aselupien muuttaminen määräaikaiseksi. Suomen luvat ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Määräaikaistaminen lisäisi byrokratiaa ja kustannuksia. Aselupa voidaan nykyiselläänkin peruuttaa, jos luvanhaltijan toiminta antaa siihen aihetta.

– Puoliautomaattisten aseiden siviiliomistuksen rajoittaminen. Tähän sisältyisi sarjatulitoimisia aseita ”muistuttavien” puoliautomaattisten aseiden siirto kiellettyjen ryhmään.

Viimeksi mainittu kohta on Halla-ahon mukaan direktiiviasetuksen hankalin kohta. Mahdollinen kielto perustuisi kosmeettisiin ominaisuuksiin eikä aseen vaarallisuuteen. Yhdysvalloissa säädettiin vuonna 1994 ”hyökkäysasekielto”, mutta tällä ei ollut minkäänlaista vaikutusta aserikollisuuteen ja kiellosta luovuttiin vähin äänin vuonna 2004.

Halla-aho muistuttaa myös, että puoliautomaattisia aseita käytetään erittäin harvoin rikosten tekemiseen.

Puoliautomaattisia aseita käytetään kuitenkin erittäin laajalti ampumaurheilussa. Suomessa harjoitetaan practical shooting –lajia, jossa Suomi on saavuttanut merkittävää kansainvälistä menestystä. Niin ikään kansallinen laji on sovellettu reserviläisammunta, joka ylläpitää reserviläisten omaehtoista ja omakustanteista ampumataitoa.

– Komission esittämä kielto lopettaisi nämä ampumalajit kokonaan ja iskisi niihin kymmeniin tuhansiin eurooppalaisiin, jotka omistavat tällaisia aseita. Kyse olisi huomattavasta kajoamisesta laillisesti hankittuun yksityiseen omaisuuteen.

Europarlamentaarikko Halla-aho moittii direktiiviesitystä koulukirjaesimerkiksi huonosti suunnitellusta ja kansalaisten kannalta perusteettomista pakkokeinoista.

– Esityksellä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia suurelle ihmisjoukolle, mutta se ei kohdistu mihinkään todelliseen ongelmaan eikä siten lisää kenenkään turvallisuutta. Eurooppa on ajautunut kierteeseen, jossa täysin syyttömien kansalaisten vapauksia rajoitetaan joka kerta, kun islamistiterroistit iskevät. Tämä tuskin lisää suvaitsevaisuutta islamilaisista maista tulevaa maahanmuuttoakaan kohtaan.

Toisaalta komission esitys sisältää Halla-ahon mielestä myös paljon sellaista, mihin Suomenkin on mahdollista yhtyä. Esimerkkinä hän mainitsi deaktivointistandardit, yhteiset säännöt aseiden osien merkinnästä sekä kansallisten aserekistereiden harmonisoinnin ja tiedonvaihtamisen parantamisen hätätilanteissa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kävi samassa tilaisuudessa läpi ampuma-asedirektiivin vaikutuksia Suomen sotilaalliseen puolustukseen. Hän painotti, että jos direktiivi hyväksytään nyt esitetyssä muodossa, asialla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia olisi myös metsästykseen, asekeräilyyn ja syrjäseutujen ammuntaharrastukseen.

Niinistö kertoi, että Juha Sipilän johtama hallitus päätti perjantain EU-ministerivaliokunnan kokouksessa esittää muutosta ampuma-asedirektiiviin. Nähtäväksi jää, saako Suomi muilta EU-mailta ymmärrystä asialleen.

Katso myös tilaisuuden jälkitallenne. Halla-ahon osuus alkaa kohdasta 08:10. Lisäksi toimittajat esittävät kysymyksiä kohdasta 31:50 alkaen:

SUOMEN UUTISET