Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) vaatii EU:n komission ampuma-asedirektiivin muuttamista siten, että Suomen sotilaallinen puolustus vaarannu. Niinistö muistutti, etteivät kansallisen puolustuksen järjestelyt kuulu Euroopan komissiolle. Direktiivin tiukennusten pelätään johtavan reserviläisten harjoituksissa käytettävien aseiden täyskieltoon.Tämä lopettaisi vapaaehtoiset reserviläisammunnat nykymuodossaan.

– Suomen sotilaallinen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja osaavaan reserviin. Ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys maanpuolustustaitojen ylläpitämisessä on Suomen kaltaisessa maassa aivan keskeinen, Niinistö kertoi.

”Kansallisen puolustuksen järjestelyt eivät kuulu Euroopan komissiolle. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan.”

– Asedirektiivin muutos heikentäisi merkittävästi suomalaisen reservin osaamista ja vaikuttaisi siten heikentävästi Suomen puolustuskykyyn ja vaikuttaisi myös maanpuolustustahtoon.

Niinistön mukaan vapaaehtoistoiminta on yksi Suomen maanpuolustuksen peruspilareista nyt ja tulevaisuudessa.

– Se on kustannustehokas pelote ja tätä meidän malliamme ei muualla Euroopassa juuri ymmärretä. Muissa EU-maissa on pitkälti ammattiarmeija, meillä siis yleinen asevelvollisuus.

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan kautta annetaan maanpuolustusyhdistyksessä sotilaallista koulutusta tänä vuonna noin 80 000 vuorokautta noin 28 000 reserviläiselle.

– Tämä koulutus tukee suoraan puolustustamme ja meidän puolustuksemme uskottavuutta.

Lisäksi muut vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt järjestävät jäsenilleen maanpuolustusta tukevaa koulutusta tuhansissa tapahtumissa eri puolilla Suomea. Näissä ylläpidetään ja kehitettään ennen muuta ampumataitoja, mutta myös johtamista, fyysistä kuntoa ja muuta kokonaisturvallisuuden kannalta vaativaa osaamista.

– Reserviläisammunnat ovat keskeinen osa reserviläisten vapaaehtoista toimintaa. Se on omaehtoista, omakustanteistakin toimintaa. Se on hyvä harrastus, perussuomalaisten mielestä mainiokin harrastus, ja jota estämällä ja kieltämällä ei maailmasta terroriteot vähene vaan ainoastaan rapautetaan Suomen uskottavaa puolustusta.

Puolustusministeri kertoi myös Suomen puolustusvoimien rakenteen viimeaikaisista muutoksista.

– Operatiivisten alueellisten joukkojen sodanajan joukkoihimme kuuluvat paikallisjoukot. Tämähän on uusi konsepti, joka tämän vuoden alusta luotiin. Paikallisjoukot vahvistavat maakuntien kriisivalmiutta. Paikallispataljoonien valmiuksien ylläpidossa hyödynnetään maanpuolustusjärjestöjä ja reservin osaamista. Toiminnan tarkoituksena on entistä paremmin hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reservin toimintaa sodanajan joukkojen koulutuksessa. Reservin merkitys Suomen sodanajan joukoissa on ratkaiseva.

Niinistön mukana asedirektiivin muutos heikentäisi merkittävästi suomalaisen reservin osaamista ja vaikuttaisi siten heikentävästi Suomen puolustuskykyyn ja vaikuttaisi myös maanpuolustustahtoon.

– On syytä ymmärtää, että puoliautomaattiaseiden kielto lopettaisi käytännössä vapaaehtoiset reserviläisammunnat nykymuodossaan kokonaan. Vaikutuksia olisi myös metsästykseen, asekeräilyyn ja syrjäseutujen ammuntaharrastukseen, jos direktiivi hyväksytään nyt esitetyssä muodossa.

– Mielestäni tässä asiassa on syytä mennä maanpuolustuskylki edellä ja tiedottaa Eurooppaan tästä Suomen omintakeisesta ratkaisusta. Terrorismintorjunnan tehostaminen ja monien Euroopan maiden Suomea löysempään aselakinsäädäntöön puuttuminen ei saa vaikuttaa heikentävästi minkään maan sotilaalliseen puolustukseen.

Perussuomalaisen puoluehallitus kokoontui viime perjantaina, ja se päätti vastustaa asedirektiiviä esitetyssä muodossa. Niinistö kertoi, että Juha Sipilän johtama hallitus päätti perjantain EU-ministerivaliokunnan kokouksessa esittää muutosta ampuma-asedirektiiviin.

– On muistettava ja muistutettava, että kansallisen puolustuksen järjestelyt eivät kuulu Euroopan komissiolle. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan – komissio ei saa näihin asioihin puuttua.

– Perussuomalaiset sekä luonnollisesti virkamiehet sisäministeriössä ja puolustusministeriössä tekevät nyt hartiavoimin töitä sen eteen, että Suomen näkemykset tätä direktiiviä edelleen kehitettäessä otettaisiin huomioon. Tukea ei tosin vielä liiemmin voi moneltakaan jäsenmaalta voi odottaa, mutta tietoa lisäämällä ja painetta kasvattamalla uskomme, että tuloksiakin on saatavissa aikaan. Tätä työtä tulen tekemään hyvässä yhteistyössä sisäministeri Petteri Orpon kanssa. Tässä on kyse Suomen kokonaisturvallisuudesta.

Katso myös tilaisuuden jälkitallenne. Niinistön osuus alkaa kohdasta 26:40:Puolustusministeri Jussi Niinistö 27.11.2015 Työmiehen tuumaustunnilla.

SUOMEN UUTISET