Kokoomuksen ja keskustan ilmeisenä tavoitteena on luoda Suomeen halpatyöreservi polkemaan palkkoja suorittavan työn alueella. Näin toteaa puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.).

Tiedotusvälineet ovat kertoneet hallituksen aikeista avata suomalaisten rahoittamaa sosiaaliturvajärjestelmää entisestään ulkomaalaisille. Esimerkiksi lapsilisien ja sairausvakuutuksen piiriin pääsisi käytännössä ilman minkäänlaista työskentelyehtoa kuka tahansa. Sekä kokoomus että keskusta ovat myös vaatineet työvoiman saatavuusharkinnan lopettamista.

– Mitä on sellainen ”työperäinen” maahanmuutto, jota pitää houkutella sosiaaliturvalla? Siirtotyöläisten sijaan hallitus on avaamassa ovia siirtotyöttömille, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kritisoi.

– Pääministeri Sipilä puhuu jatkuvasti ”huippuosaajista” ja ”asiantuntijoista”, joita Suomi tarvitsee, mutta todellisuudessa tällaiset ryhmät eivät nytkään ole saatavuusharkinnan piirissä.Kokoomus ja keskusta haluavat vapauttaa lähinnä kehitysmaista tulevien, kouluttamattomien halpatyöläisten maahanmuuton, Halla-aho kertaa saatavuusharkinnasta luopumisen logiikkaa.

Kuten perussuomalaiset on tuonut esille, kokoomuksen ja keskustan ilmeisenä tavoitteena on luoda Suomeen halpatyöreservi polkemaan palkkoja suorittavan työn alueella. Koska halpatyöläiset eivät elä saamallaan palkalla, osa heidän elatuksestaan on ulkoistettu veronmaksajalle tulonsiirtojen muodossa.

– Tämä puolestaan johtaa asteittain sosiaaliturvan alasajoon, koska sen rahoituspohja murenee. Tämäkin lienee hallituspuolueiden tietoinen tavoite: mitä huonompi sosiaaliturva Suomessa on, sitä vähemmän suomalaisella duunarilla on mahdollisuuksia vaatia asiallista palkkaa tai asiallisia työehtoja, Halla-aho huomauttaa.

Suomessa on länsieurooppalaisittain matala työllisyysaste. Halla-aho muistuttaa, että käyttämätöntä työvoimareserviä kyllä riittää, niin suomalaista kuin maahanmuuttajataustaistakin.

– Työvoimapula, josta elinkeinoelämä ja sen etuja palveleva hallitus valittavat, johtuu siitä, että työstä ei voida tai haluta maksaa kunnollista palkkaa. Tämä puolestaan johtuu osittain siitä,että veroratkaisuillaan ja ympäristöpolitiikallaan hallitus heikentää yritysten mahdollisuutta menestyä, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset vastustavat halpatyövoiman maahantuonnin vapauttamista ja varsinkin avoimen kutsun esittämistä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Tällainen politiikka ei vastaa edes hallitusohjelman kirjausta epäterveiden vetovoimatekijöiden karsimisesta.

Hallituksen arvioiden mukaan sosiaaliturvan avaaminen ulkomaalaisille lisäisi kustannuksia n. kahdella miljoonalla eurolla.

– Arviolle ei ole uskottavia perusteita. Kun kehitysmaamaahanmuutto Suomeen toden teolla alkoi 1990luvulla, tulijoiden ”arvioitiin” työllistyvän muutamassa vuodessa ja olevan Suomelle lottovoitto. Todellisuudessa keskeisten tulijaryhmien työllisyysaste on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen 10–15 %, muistuttaa Halla-aho.

– Pahinta hallituksen aikeissa on kuitenkin niiden lähettämä viesti: Suomesta halutaan tehdä globaali sosiaalitoimisto ja luokkayhteiskunta. Perussuomalaisten linja on, että Suomen tulee huolehtia ennen kaikkea omista kansalaisistaan, niin duunareista, yrittäjistä kuin muistakin, Halla-aho korostaa.

SUOMEN UUTISET