Hallitus myöntää väylien lisärahoitukseen 364 miljoonaa euroa. Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kertoi asiasta tiistaina.

Maanteille myönnetään 163 miljoonaa, rautateihin 101 miljoonaa, valtion ja kuntien yhteisiin MAL-hankkeisiin 70 miljoonaa ja yksityisteihin 30 miljoonaa euroa kolmen seuraavan vuoden aikana.

Rahoista 114 miljoonaa myönnetään ensi vuonna, 150 miljoonaa vuonna 2018 ja 100 miljoonaa vuonna 2019.

Hankkeita tasaisesti ympäri maata

Bernerin mukaan liikennehankkeita tehdään tasaisesti ympäri maata. Rautateiden hankkeet painottuvat korjauksiin ja kunnostuksiin, mutta myös turvallisuuden lisäämiseen tasoristeyksiä poistamalla. Maakuntien tiehankkeita on sovitettu teollisuuden tarpeisiin mm. niin, että puu saadaan liikkumaan metsistä tehtaisiin.

MAL-hankkeet ovat kuntien ja valtion yhteisiä maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeita. Niitä suunnataan pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Nurmijärvellä rakennetaan Klaukkalan ohikulkutietä ja Turun seudulla E18-kehätietä.

Yksityistiet saavat lisärahoitusta 10 miljoonaa euroa seuraavien 3 vuoden ajan eli yhteensä 30 miljoonaa euroa. Aiemmin yksityisteihin myönnettiin vain noin kolmen miljoonan euron tuki, joten lisäys on merkittävä.  Bernerin mukaan yksityisteiden tukea myönnetään hankkeisiin, joihin myös teiden omistajat sijoittavat oman osuutensa. Rahoituksella pyritään varmistamaan myös teollisuuden puuhuoltoa.

Korjausvelkaa lyhennetään

Hankkeilla pyritään lyhentämään liikenneverkon korjausvelkaa, jota on peräti 2,6 miljardia euroa. Helmikuussa hallitus suuntasi jo 600 miljoonaa euroa liikenteen suuriin kärkihankkeisiin ja tämä kokonaisuus täydentää sitä.

Maanteillä tehtäviä toimenpiteitä ovat erilaiset liittymä- ja kaistajärjestelyt, teiden parantamiset, ohituskaistat ja rekkaparkit. Suurin yksittäinen hanke on Vekaransalmen lossin korvaaminen sillalla Sulkavalla Etelä-Savossa, mikä maksaa 19,4 miljoonaa euroa.

Bernerin mukaan silta auttaa niin puun kuljetusta kuin matkailua niin maanteitse kuin vesitse. Vastaavia hankkeita olisi muuallakin Suomessa ja Vekaransalmen hankkeella hankitaan kokemuksia sillan tuomista hyödyistä ja pitkän tähtäimen säästöistä.

Rautateillä suurimmat panostukset osuvat Tampereen ja Seinäjoen ja Raahen ja Tuomiojan välille, missä Raahen tehdasrata liittyy pohjoisen päärataan, sekä rantaradan korjauksiin. Lisäksi vanhentuneita turvalaitteita korvataan rataosuuksilla ja ratapihoilla.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit