Tämän hallituksen tärkein kotimaan hanke tällä vaalikaudella on kunta- ja soteuudistus. Se on koko maan historiassa todella merkittävä, ehkä merkittävin lajissaan koko itsenäisyyden aikana.

Siksi on suorastaa järkyttävää ja edesvastuutonta, että ratkaisun perusteeksi ei ole esittää yhtään laskelmaa. Ei minkäänlaista, edes summittaista arviota hankkeen taloudellisista vaikutuksista.

Ja hommaa ajetaan väkisin eteenpäin, vaikka en tiedä yhtään hallituksesta ja hallituspuolueista riippumatonta asiantuntijaa, joka kiittelisi hallituksen kunta- ja sotesekoilua.

Tärkeintä on, että hallitus pystyy näyttämään, että se pystyy tekemään päätöksiä. Lopputulemalla ei näytä olevan mitään väliä.

Sitten mittakaavaltaan pienempiä, mutta hyvin kuvaavia esimerkkejä vähemmän järkevästä toiminnasta:

Valtio myi Konnunsuon vankilan rakennukset ja läheiset maa-alueet kiinteistösijoitusyhtiölle 1,8 miljoonalla eurolla, vaikka puolitoista viikkoa ennen kaupantekoa Konnunsuo oli valtion selvityksessä todettu parhaaksi vaihtoehdoksi vastaanottokeskuksen sijoituspaikkana.

Vajaan vuoden kuluttua kaupanteosta valtio vuokrasi osan vankilasta vastaanottokeskuksen käyttöön. Ja yllätys, yllätys. Vuokrat kattavat myyntihinnan alle kolmessa vuodessa. Uusi omistaja on myynyt lisäksi entisiä vankilan maita noin 2,2 miljoonalla eurolla. Sijoittaja on siten varmistanut jo nyt yli 5,5 miljoonan euron tulot kiinteistöstä, jonka valtio myi sille 1,8 miljoonalla eurolla.

Viimeisimmät uutiset kertovat, että jälleen valtio on vuokraamassa tiloja Konnunsuolta. Tällä kertaa maasta karkotettavien säilytystiloiksi.

Ihmettelen kovin, että tarkastusvirasto on Senaatti-kiinteistöjen tavoin katsonut, että vankilakiinteistöjen pitäminen valtion omistuksessa olisi aiheuttanut valtiolle huomattavia kustannuksia. En ymmärrä miten tällaiseen johtopäätökseen voi tulla näiden numeroiden valossa.

Hallitus päätti myös, että oikeuslaitoksemme pitää karsia menoja. Jälleen ajateltiin kaavamaisesti, että sehän on helppoa kun lakkautetaan ja yhdistetään. Näin tehtiin, mutta ennen lopullisia päätöksiä näkemys siitä, mikä on järkevää lakkauttaa ja yhdistää vaihtui usean kerran. Ja aina uudet laskelmat osoittivat uuden vaihtoehdon paremmaksi.

Kaikki laskelmat olivat tarkoitushakuisia. Ensinnäkin niiden piti osoittaa, että lakkauttamiset ja yhdistämiset ovat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti järkeviä. Sinänsä tuollaisten laskelmien teko ei ole mitenkään vaikeaa. Siinä tarvitaan vain vähän mielikuvitusta ja tarkoitushakuista unohtamista.

Kävin läpi esimerkiksi Kouvolan hovi- ja hallinto-oikeuksien yhdistämistä Kuopioon. Laskelmat osoittivat kiistatta, että hanke on hyvä ja kannatettava. Yhtä kiistatta voidaan osoittaa, että laskelmista löytyivät kaikki säästöt, mutta merkittävä osa ratkaisusta johtuvista lisäkustannuksista oli unohtunut.

Samantapaisiin täysin yksipuolisiin laskelmiin perustui myös päätös liikkuvan poliisin lakkauttamisesta. Unohdettiin täysin ne tarpeet ja vaikutukset, mitä lähivuosina seuraa mm. kabotaasiliikenteen vapautumisesta.

Reijo Tossavainen