Myös hovioikeus hylkäsi Seppo Hauta-ahon perussuomalaisia vastaan nostaman kanteen. Hovioikeus tukeutui päätöksessään käräjäoikeuden aikaisempaan päätökseen, jonka mukaan Hauta-aholla ei ollut perusteltua syytä kanteen nostamiseen.

Suomen Uutiset kertoi viime vuoden lokakuussa käräjäoikeuden päätöksestä, jossa perussuomalaisia vastaan käräjöineen Seppo Hauta-ahon kaikki vaatimukset hylättiin. Janakkalalaisen insinöörin Seppo Hauta-ahon jättämä kanne koski perussuomalaisten Joensuussa 2013 järjestämän puoluekokouksen lainmukaisuutta.

Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden päätöksen tänään perjantaina. Päätös perustui käräjäoikeuden aikaisempaan päätökseen.

Käräjäoikeus: asia ei ollut erityisen epäselvä

Käräjäoikeuden vuonna 2014 antamassa päätöksessä Hauta-aho velvoitettiin korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja 55 800 eurolla kuukauden kuluessa päätöksestä. Oikeus ei sovitellut oikeudenkäyntikuluja kuin vähäisiltä osin, koska tuomiokirjelmän mukaan ”asia ei ole ollut odotettavissa olevalta lopputulokseltaan erityisen epäselvä eikä kantajalla ole katsottava olleen muutoinkaan perusteltua syytä kanteen nostamiseen.”

Hovista lisää maksettavaa

Hovioikeus velvoitti tämänpäiväisessä päätöksessään Hauta-ahon maksamaan perussuomalaisten oikeudenkäyntikuluja lisäksi vielä 2 468 eurolla. Käräjöinnin kustannukset ovat nyt yhteensä 58 268 euroa.

Hovioikeuden tuomioon voi hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus myöntää erityisillä perustella valitusluvan.

Hovioikeuden päätös oheisessa liitteessä (pdf, 14 Kb)

SUOMEN UUTISET