Helsingin budjettineuvotteluissa mukana olleet puolueet sopivat yhdessä kuntaveron laskusta. Perussuomalaiset pitää myönteisinä asioina muun muassa kuntaveron alennusta 0,5 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveron määrän pitämistä lain määrittelemällä alarajalla. Helsingin Perussuomalaisten hallituksen jäsenet Pekka Tiusanen ja Juhani Strandén kommentoivat asiaa tiedotteessa.

Verotuspäätöksillä on perussuomalaisten mukaan myönteinen todellinen vaikutus työssäkäyvien ja eläkeläisten talouteen käteen jäävien tulojen kasvaessa. Mahdollisimman alhainen kiinteistövero puolestaan hillitsee jo ennestäänkin korkeiden asumiskustannusten nousua.

– Veropäätökset tuovat helpotusta valtion leikkausten aiheuttamaan tulojen alenemaan. Eläkeläisten osalta veronalennus korjaa liian alhaisia eläkkeiden korotuksia ja vastaa noin 0,75 % suuruista eläkkeen korotusta.

– Lisärahoitusta on tulossa sosiaali- ja terveyspalveluihin, joissa perussuomalaisten painopistealueena ovat vanhusten kotihoitopalvelut, omaishoitajien aseman parantaminen ja vammaispalvelut.

– Pelastustoimeen, urheilu-, liikunta- ja virkistysalueiden menokohtiin tulee lisää varoja. Kaupunkin panostaa merkittävästi koulujen rakentamiseen ja sisäilmahaittojen torjuntaan.

SUOMEN UUTISET